Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5700 (Što je Istina?… Gdje se ona može pronaći?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5700, 17 Lipanj 1953

ŠTO JE ISTINA?… GDJE SE ONA MOŽE PRONAĆI?…

Vi ljudi morate biti upućeni u Istinu, kako bi mogli ispuniti svrhu vašega ljudskog života… Ali, što je Istina? I kako vi možete doći do Istine? Bog Sam je vječna Istina, i stoga se mora, tko žudi Istinu, okrenuti Samom Bogu, i Njemu pristupiti za Istinu. Nema nijednog drugog puta osim ovog direktnog, jer čak i ako je drugačije ponuđena, kao Istinu je može prepoznati jedino onda, ako on moli Boga za prosvjetljenje duha, za ispravno razmišljanje. Čovjek tako kao prvo mora priznati Boga, on mora vjerovati u Njega… A ova vjera će biti živa u njemu, on će doći do unutarnjeg uvjerenja jedino onda ako on živi u Ljubavi, jer će samo kroz Ljubav vjera postati živa. Ljubav je ključ za mudrost, Ljubav jamči ispravno razmišljanje koje odgovara Istini, budući Ljubav, Istina i Bog jesu jedno… Vi ljudi morate ovu temeljnu Istinu najprije učiniti vašim vlastitom, da je Ljubav prvi uvjet za ispravno razmišljanje, da o prosvijetljenom duhu možete govoriti jedino onda, kada se vi trudite voditi život u Ljubavi, pod čime treba razumjeti nesebičnu Ljubav za bližnjega, a kroz što vi također izražavate Ljubav za Boga. Vi ljudi morate znati da, gdje je Ljubav, također je i Sam Bog, a gdje je Bog, također je i Istina… Vi morate znati da je Božja volja uvesti vas u Čistu Istinu, da vam On ništa ne želi prešutjeti, da vi trebate stanje neznanja pretvoriti u stanje spoznaje, i da je On u svako doba spreman uvesti vas u Istinu, da vi međutim prethodno morate ispuniti uvjete, želite li preći u Istinu.

Vi se ne smijete držati sposobnima jedino vašim razumom moći dokučiti Istinu, jer će vaše razumsko razmišljanje ići u pogrešnom smjeru čim je Bog isključen, kao što međutim također mora prethoditi volja, ozbiljna žudnja za tim, koja je od Boga vrjednovana kao žudnja za Njim Samim, budući je On Sam Istina od vječnosti… A, imati ozbiljnu žudnju je preduvjet da čovjek bude spreman odreći se prethodnog znanja, kako bi ga zamijenio Čistom Istinom, da se on otvori za znanje koje sada smije primiti, nakon što je on dokazao (posvjedočio) vjeru u Boga, kroz iskrenu molitvu za prosvjetljenje duha, za dostavljanje Čiste Istine. Bog Istinu daje svakome tko ju ozbiljno žudi, i On mu također istovremeno daje snagu spoznaje… Što međutim treba razumjeti pod Istinom, o Kojoj se ovdje govori? To je Istina od Boga, koja zemaljski ne može biti dokazana… to je pitanje koje zaokuplja svakog mislećeg čovjeka, koje bi on htio razriješiti, a koje se ne može razriješiti čisto razumski… To je znanje o prapočetku, i o konačnom cilju svega onoga što jest… znanje o smislu i svrsi Stvaranja, o smislu i svrsi zemaljskog života… to je znanje o svim svezama Stvoritelja sa Njegovim tvorevinama… To je odgovor na sva pitanja koja vi ljudi ne možete razumski odgovoriti, štoviše, ne možete pružiti nijedan dokaz za ispravnost vašeg odgovora… Vi uvijek jedino možete prihvatiti ispravno ili pogrešno mišljenje… Bog međutim, vama daje Istinu, ako se vi podložite Njegovim uvjetima.

A, ova Čista Istina treba biti dostavljena svima. Vama ljudima je međutim prepušteno to želite li ju prihvatiti, postavljate li se vi sami tako da vi nju prepoznate kao Istinu, budući je vaša volja slobodna… A čak ni najdragocjenije duhovno znanje ne prisiljava na prihvaćanje, vama ljudima je ono ponuđeno tako da ga vi možete prihvatiti, ili također i odbaciti, ovisno o vašem stavu prema Njemu, prema vjeri i prema Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth