Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5683 (Izlijevanje Duha… Liječenje bolesnih… Izvođenje čuda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5683, 24 Svibanj 1953

IZLIJEVANJE DUHA… LIJEČENJE BOLESNIH… IZVOĐENJE ČUDA…


Obećao Sam vam Moj Duh, kada Sam hodao Zemljom; obećao Sam vam čak i nakon Moga Uznesenja na nebo u Duhu biti s vama, osigurao Sam vam Moje stalno prisustvo i također, da ću Ja djelovati u vama kroz Mojeg Duha. Jer, Ja Sam ću ostati s vama sve do Kraja svijeta, ali ne u ljudskoj vidljivoj formi, zbog čega Sam vam obećao Mojeg Duha. Ja Osobno Sam Duh, i ako Sam Ja tako s vama u Duhu, onda je stvarno i uistinu Bog s vama i u vama …

Ovo je velika izjava, a od vas ljudi također nije shvaćena, prije nego Ja Osobno mogu djelovati u vama kroz Mojeg Duha. Jedan nevjernik za ovo ne bi nikada mogao dati objašnjenje, ali čak i ljudi koji se zovu vjernicima ne razumiju ovu tajnu (otajstvo), nije im shvatljivo da bih Ja Osobno zaista mogao biti prisutan tako da čovjek ima dokaz Moga prisustva… da djelovanje Duha u njemu, Mene Osobno onda čini prepoznatljivim. Jer, ovaj proces će biti shvaćen živom vjerom, koja proizlazi iz Ljubavi. Moj Duh jedino može djelovati u čovjeku čije je srce ispunjeno Ljubavlju, koji dakle, također vjeruje u Mene na tako dubok i živ način da žudi za Mojim prisustvom, da od Mene bude opskrbljen Mojom snagom. A sada mu Moja snaga iznimno pritječe, i čini ga sposobnim neuobičajeno djelovati… kada prepoznaje Moju volju, Moju mudrost i Moju Ljubav kao korisne za njega i njegove bližnje. Duboka vjera Me poziva, a Ljubav Me potiče na izražavanje (eksternalizaciju) Moje Ljubavi. To je izlijevanje Duha, da Ja opskrbljujem Mojom snagom čovjeka koji stoji u živoj vjeri… Snaga, međutim, ima višestruki učinak, odnosno, čovjek koji vjeruje u Mene i traži Moj Duh, može koristiti ovu snagu sukladno svojoj volji, jer on je već svoju volju podložio Mojoj, stoga Ja njemu takoreći određujem, da želi ono što sam Ja prepoznao kao blagoslov… On će moći izvoditi čuda, liječiti bolesne, prodrijeti u duhovne tajne, odnosno, njegovo razmišljanje će biti prosvijetljeno, moći će govoriti u svoj Istini, prepoznati laž i zabludu, bit će potaknut da ljudima objavljuje Evanđelje, i da izgovara ono što Ja Sam njemu stavim u usta, budući da Sam Ja Osobno, Onaj Koji sada govori iz njega… Govorit će stvari koje dolaze, koje međutim jedino moraju služiti za duhovno usavršavanje… Moći će govoriti na način da je svima razumljiv, čim ga se s voljom sluša, jer Ja Sam Osobno u onome, koji je ispunjen Mojim Duhom, a Ja Sam mogu Sebe uvijek učiniti razumljivim, pod pretpostavkom da slušatelji žude za Istinom, i potvrđivanjem njihove vjere… Izlit ću Moj Duh na svako tijelo… Ljudi čekaju neobične znakove, kada razmišljaju o ovim Riječima, ali sve to dolazi nenametljivo, kako ljude ne bi prisililo na vjeru… I tako oni ne obraćaju pažnju niti na one koji su ispunjeni Mojim Duhom, kojima Ja prosvjetljujem misli, koji su također (vama) navjestitelji Evanđelja i koji razvijaju veliku snagu vjere, da Mene posvjedoče ljudima, da proslave Moje Ime… Ljudi ne obraćaju pažnju na ove malobrojne, kojima Sam Ja Osobno prisutan, kojima Se Ja Osobno objavljujem kroz Duh… kojima darujem neuobičajenu snagu, koju oni koriste za dobrobit svojih bližnjih, za jačanje vjere. Ali, Ja nisam napustio vas ljude, kada Sam uzašao na nebo, Ja Jesam i ostat ću s vama sve do Kraja svijeta… jer Ja Sam Duh, i Moj Duh se spušta dolje svima onima koji mu se otvore, koji su kroz Ljubav i vjeru postali posuda za Božanski Duh, u kojima onda Ja Sam mogu djelovati, kao što Sam obećao… koji sada također mogu raditi ono što Sam Ja radio na zemlji: liječiti bolesne, duhovno mrtve buditi u život, neupućene podučavati u svu Istinu, i tako svima pomagati postići vječni život, svima onima kojima se Ja Osobno kroz njih mogu obratiti, jer, gdje djeluje Moj Duh, Ja Sam Osobno, a Meni i Mojoj snazi uistinu ništa nije nemoguće… I tako vi djelujete namjesto Mene, kada se na vas izlije Moj Duh, jer primate Mene Osobno i sada govorite i djelujete sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth