Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5675 (Zazivanje svjetlosnih bića… Prethodno povezivanje sa Ocem…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5675, 13 Svibanj1953

ZAZIVANJE SVJETLOSNIH BIĆA… PRETHODNO POVEZIVANJE SA OCEM…

Uspostavite kontakt sa svim čestitim silama u duhovnom kraljevstvu tako što ćete uputiti zamolbu za njihovom zaštitom, za njihovom pomoći u duhovnoj baš kao i u zemaljskoj nevolji. Oni su vam privrženi u Ljubavi i uvijek vam žele pomoći, ipak oni su također obavezni poštovati zakone vječnog reda tako da vam oni ne mogu pomoći dok ih sami ne zazovete, budući vaša vlastita volja odlučuje utjecaj dobrih ili zlih sila… time se vi možete okrenuti duhovnom svijetu svjetla, međutim, čineći tako vi ne smijete zaboraviti… Mene Osobno… Ja želim biti Kralj u vašim srcima, Moja je volja da vi uspostavite vezu sa Mnom Osobno, da vi tražite Mene Osobno da vam pošaljem pomagače, da dam Moje blagoslove, da se ništa neće dogoditi bez Moje volje. Vaša povezanost sa Mnom je cilj vašeg zemaljskog života i ako Me vi isključite time što sebe isključivo izručite svjetlosnim bićima vi ćete teško doseći vaš cilj, jer onda ćete vi promašiti jednu stvar: dječje povjerenje spram Oca, koje će vam također dopustiti pronaći direktnu stazu do Oca… Ja pokušavam zadobiti vašu Ljubav, Ljubav djeteta za njegova Oca… A vama nedostaje ove Ljubavi ako Me vi ne zazivate u svakoj nedaći tijela i duše, jer ako Me ljubite vaše srce će vas nagnati ka Meni.

To je zašto je izravna staza do Mene također dokaz vaše Ljubavi i vjere, i svi se Moji anđeli, Moji svjetlosni glasnici i pomagači, vesele ako Mi vi ponudite ovu Ljubav i onda će oni raditi na Moje poduke u vaše ime i unutar vas. I ako vi također mentalno sebe povjerite njihovoj skrbi upliv snage, koji će onda neprestano pritjecati u vas, neće nikada biti neučinkovit. Vi možete sa povjerenjem položiti vaše povjerenje u njih, ipak povezanost sa Mnom mora uvijek doći prva, jer Ja želim čuti vaš poziv prije nego podučim Moje sile da vam osiguraju pomoć. Oni svi samo udovoljavaju volji njihova Gospodara, koja je također njihova vlastita volja, a kako bi primili poduku njihova Gospodara da budu pomoćno aktivni On također želi biti zazivan od strane onih koji potražuju pomoć. Međutim, kada Ljubav djeteta zaziva Oca, Otac će mobilizirati sve nebeske sile kako bi dao Njegovu djetetu što ono potražuje… Jer Ljubav postiže sve, i Ja želim primiti ovu Ljubav od Mojeg djeteta.

AMEN

Spread the Truth