Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5671 (Strani Bogovi… Ceremonije… Ljuska – Srž… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5671, 9 Svibnja 1953

STRANI BOGOVI …. CEREMONIJE …. LJUSKA-SRŽ …. ISTINA ….

Svim ljudima želim dostaviti Istinu da bi im pomogao do(ći do) blaženosti, no najčešće nailazim na otpor, budući da se i Moj protivnik trudi, šireći neistinu osnažiti sebe i svoju vlast. Tko zna međuodnose, tko zna o borbi između svjetla i tame, o neprijateljstvu Mog nekadašnjeg svjetlonoše, tko zna za uvjete koji dovode do sjedinjenja sa Mnom, taj zna i to zašto je Istina neprestano napadana, zašto je na Zemlji velika duhovna tama, koja je istoznačna sa potpunim odsustvom spoznaje, sa smušenim razmišljanjem i zavedenim uvjerenjima ljudi. Taj će i razumijeti da se Moj protivnik neprestano trudi pojačati tamu, da ne prestaje ljude zasljepljivati, i za to koristi sva sredstva ako time Istina može biti potkopana.

A on će uvijek koristiti takva sredstva koja se čine dobra i pobožna, pošto prvo ljude zavara da ne bi prepoznali njegovo nastojanje. Upravo su oni ljudi koje se boji izgubiti izloženi njegovim varljivim nastojanjima, i on onda kod njih ima laku igru, kad oni doduše jesu izvana ali ne i duboko povezeni sa Mnom, kad oni dakle ovise o vanjštinama, koje su često popratna pojava religioznih aktivnosti, takozvanog Bogoslužja, koje je međutim više služenje idolima, budući da se previše pažnje obraća na mrtvu materiju i budući da čovjeka više dotiče “ljuštura” nego jezgra. 

Razumite …. kad se čovjek unese u svoju unutrašnjost, odvoji se od svijeta i svoje oči usmjeri samo na Mene, tamo fantomi ne mogu opčiniti njegova osjetila, tamo ne može naći pristup duh laži, jer tamo sam Ja i štitim Moju djecu od zablude i opsjena Moga protivnika. No gdje izostaje to unutarnje sabiranje, gdje oči sa ugodom počivaju na vanjštinama, gdje se izvode ceremonije, gdje se iz područja materije izdiže duhovno, tamo su i utjecaji na dušu nečisti, i oni dušu čine prijemčivom za svakojake fatamorgane i opsjene, jer sve što iz vana ima pristup ljudskim srcima, sa sobom donosi nečiste struje a tako Mi i priječi pristup srcu koje je na taj način ispunjeno takvim duhovnim strujama koje su zračene od onoga koji je gospodar materije i koji se želi utvrditi u srcu ljudi ….

A tamo gdje mu je za to dana prilika on se i izražava tako očigledno da može biti prepoznat od Meni podanih ljudi, no od površnih sljedbenika je priznat kao zastupnik Moga Kraljevstva …. On ima veliku moć, a pogotovo u doba Kraja, no on za to uvijek treba ljudsku suglasnost, ne može se izraziti u području koje je nastanjeno od strane Mene, ali može tamo gdje je svijet još u prvom planu.

Tamo je njegovo kraljevstvo, tamo on nanosi štetu, gdje god može. A postoji samo jedno protusredstvo …. duboka živa veza sa Mnom, koja isključuje svo njegovo djelovanje i čini ga nemogućim. Gdje sam Ja Sâm zapostavljen, gdje čovjek takoreći pored Mene ima druge bogove, tamo je ovaj već pobijedio, jer tada se on sam uključuje baš kao jedan od bogova, pošto Me želi potisnuti, pošto je on Meni najavio borbu, pošto Me želi skinuti sa prijestolja, što mu međutim vječno neće poći za rukom. Jer Ja sam Istina, i Ja ću i dostaviti Istinu ljudima koji su dobre volje …. Ti će Istinu uvijek znati razlikovati od neistine i laži, budući da su oni živo povezani sa Mnom ….

AMEN

Spread the Truth