Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5670 (Djela tijela će biti otkrivena… Onostrano…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5670, 7 Svibanj 1953

DJELA TIJELA ĆE BITI OTKRIVENA… ONOSTRANO…

(Matej 16:27; Rimljanima 2:5-8; Otkrovenje 20:12, 13)

Akcije koje ostvarite na Zemlji imaju učinak u duhovnom kraljevstvu… Ovo su prema tome djela vršena od strane tijela, koja mogu biti blagotvorna ili zla, zavisno o tome koja ih je pobuda prouzročila. Jer ljudsko biće može slušati glas njegova duha ali također i glas svijeta, koji pokušava utjecati na tijelo a tjelesna žudnja češće nego ne proturječi nagonjenju duha. Duh, međutim, potiče Ljubav-ne akcije, i ako ljudsko biće, koje živi na Zemlji u tijelu, djeluje sukladno on će ostvariti djela Ljubavi i naknadno također primiti njegovu nagradu sukladno tim djelima, dok je tjelesna žudnja uvijek utemeljena na sebičnoj ljubavi i djela osobnog interesa će isto tako biti naplaćena u onostranom, premda ne na način koji naznačava sreću. Ipak ljudi koji samo sebično stvaraju i rade kako bi poboljšali njihov tjelesni osjećaj blagostanja su već primili njihovu nagradu… oni su stvorili njihovu vlastitu sudbinu zadovoljstava i uživanja i nisu ovlašteni biti nagrađeni u kraljevstvu onostranog budući im nedostaje Ljubavi, koja je jedina vrednovana od strane Boga… I time osoba može živjeti na Zemlji u obilju i sreći, ako on ne koristi njegovo bogatstvo za dobro-dušnu aktivnost onda ga nikakva dobra djela neće slijediti i on će ući u kraljevstvo onostranog u siromašnom i bijednom stanju, onda će djela tijela biti očigledna i on će biti suđen sukladno ovim djelima… Jer njemu nije nedostajalo snage na Zemlji da bude aktivan u skladu sa Božjom voljom. Ali ako on na drugu stranu pristigne u lišenom stanju njemu će također nedostajati snage da nadoknadi što je zanemario na Zemlji, onda će on biti zavisan o pomoći da primi ono za čim je u potrebi. Unatoč tome, čak ova pomoć pretpostavlja njegovu volju kao što ju je potrebovala na Zemlji, i dušina volja je u onostranom rijetko drugačija od onog što je bila na Zemlji. I na Zemlji je jedino bila njegova volja koja ga je spriječila od sprovođenja dobro-dušnih aktivnosti, budući je njegova sebična ljubav bila presnažna i on se nije uzdigao iznad sebe samoga. Kako radite na Zemlji u tijelu, to je kakva će vaša nagrada biti u duhovnom kraljevstvu… I što ste zanemarili napraviti na Zemlji, premda ste to bili sposobni učiniti, će isto tako biti uzeto u obzir kao nedostatak, za kojeg ćete također trebati sebe opravdati jednog dana. Prema tome stvarajte i radite za vječnost, ne cijenite zemaljski život previše visoko, uzmite u obzir dušinu sudbinu nakon smrti tijela i stvarajte za taj život, osigurajte da će jedino djela Ljubavi biti otkrivena na Posljednji Dan, na dan kada napuštate ovu Zemlju kada ćete biti suđeni u skladu sa vašim djelima… jer vi jedino možete biti nagrađeni za djela Ljubavi, budući će vas ova djela pratiti u vječnost.

AMEN

Spread the Truth