Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5669 (Djelovanje Duha u svim duhovnim vjeroispovjestima… Pravi zastupnici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5669, 6 Svibnja 1953

DJELOVANJE DUHA U SVIM DUHOVNIM VJEROISPOVJESTIMA …. PRAVI ZASTUPNICI ….

Svi, koji svjedoče iz Mog Duha, su Moji predstavnici na Zemlji …. svi koji Me živo nose u srcu, ispunjeni su Mojim Duhom ako svjedoče o Meni, jer njima se Ja mogu objaviti putem Duha, i oni onda govore Čistu Istinu, pošto im Ja Sâm stavljam riječi u usta, pošto sam Ja Sâm Onaj Koji kroz njih govori ….

Zato u svim duhovim pravcima može biti pravih zastupnika, ako su proglasitelji Moga učenja tako duboko povezani sa Mnom da je osigurana Moja prisutnost, a tada je zajamčena i Čista Istina. Jer tada će oni moći govoriti samo u Mom Duhu, oni će šutjeti ono što se potkralo kao neistina, oni će onda uvijek za sadržaj svojih govora uzeti ono što potpuno odgovara Istini, jer je Moj Duh ono što ih vodi. Zato u svim duhovnim pravcima, u svim vjeroispovjestima postoje silni govornici, koji dodiruju srca ljudi, i koji imaju uspjeha kod onih koji su dobre volje.

Oni s revnošću proglašavaju Riječ Božju, oni su uvjereni sljedbenici, koji Moje Evanđelje nose u cijeli svijet …. al’ oni i žive u Ljubavi, inače je djelovanje Moga Duha u njima nemoguće …. Znak toga da li je čovjek pravi proglasitelj Moga učenja je to da on sâm prakticira Ljubav, da je on Ljubavlju prema Meni i prema bližnjemu tako prožet, da Ja Sâm u njemu mogu biti prisutan i zato je on pogodan za to da bude Moj instrument. Dajte se podučavati tamo gdje je prepoznatljiva Ljubav, tamo konzumirajte Moju Riječ, jer tamo ćete biti naučavani u skladu s Istinom, tamo će vas se moći prosvijetiti, jer tamo gdje je Ljubav tamo sam Ja Sâm ….

Jer, može vam se propovijedati Moja Riječ bez života, ona može biti doslovno prenošena, i ona će biti bez sile i slušatelje će slabo doticati, osim ako su oni puni žudnje za Mojom Riječju …. onda Moj Duh prosvjetljava njihovo razmišljanje, i oni mogu i sami mrtvo slovo probuditi u život, ono će im biti tako razumljivo, kao da im ga je ponudio Ljubavlju ispunjen, duhom-prosvijetljen propovjednik ….

Moja Riječ ima u sebi silu, koja putem Ljubavi u čovjeku dolazi do izražaja …. Ljubavlju ispunjen propovjednik može tu silu zračiti na slušatelje, ali i slušatelj mora biti ispunjen Ljubav-nom žudnjom za Mojim obraćanjem, i ta žudnja mu osigurava blagoslov. Stoga vi ljudi bez prezanja svakom propovjedniku Božje Riječi poklanjajte svoje uho; ako sami imate duboku žudnju Mene da čujete, i čuti ćete Me; no (Riječ) dana bez duha i primljena bez duha, ostaje mrtvo slovo bez blagoslova i sile …. Ja uistinu štitim od krive duhovne građe sve one koji su dobre volje, ako zbiljski streme k Istini, ako se obraćaju Meni Samome da im prosvijetlim duh.

No tko je mlak i ravnodušan, tko sluša što mu se propovijeda bez da iznutra žudi saznati Istinu, njegove misli biti će zbunjene i zatamnjene, jer on sâm ne čini ništa za to da dođe do svjetla, on dozvoljava da bez razmišljanja bude odnesen bilo kuda. A njemu je sudbina uistinu onakva kakvu i zaslužuje …. (a to je:) neznanje ili krivo znanje koje mu nikada neće pomoći da dođe do zrelosti duše. I taj se nikada neće moći ispričati time da je bio krivo podučavan, jer sama njegova volja je bila uzročnikom njegovog stanja neznanja. No tko želi živjeti u Istini, taj će i biti podučen u Istini, samo ako se obrati Meni Samome, Koji jesam Istina od Vječnosti …. 

AMEN

Spread the Truth