Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5668 (Istina – Laž… Svjetlo i tama…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5668, 05 Svibanj 1953

ISTINA – LAŽ… SVJETLO I TAMA…


Neistina može za sobom povući ozbiljna zastranjenja, jer zlo će uvijek roditi zlo. Duh laži proizlazi od princa tame i čini da se tama širi, gdje je on na djelu. Tami se međutim može suprotstaviti jedino svjetlom, da ju otjera… Laži može biti suprotstavljena jedino Istina, da ju otkrije i označi. A Istina proizlazi iz Mene, dakle Ja zračim Moju snagu protiv mraka, ili također: svjetlo vodi borbu protiv tame. Svijet bi bio uistinu bolje uređen, ako bi Istini bila otvorena vrata i kapije, ali ljudi ljube tamu, i oni se mnogo više zatvaraju Istini, nego zabludi i laži. A, gdje Moj protivnik može prostrijeti plašt neistine, gdje je on u stanju pod krinkom propovjednika Istine proširiti zabludu, tamo je on već zatamnio svjetlo, a također mu često uspijeva i potpuno ga ugasiti, jer ljudi ne čuvaju svjetlo, jer se ne postavljaju zaštitnički pred njega… jer se oni osjećaju dobro u mraku. Svjetlo i tama su protivni, kao što Ja i Moj protivnik slijedimo potpuno suprotne ciljeve.

I tako će vam sada također morati biti razumljivo, da se Ja nikada ne mogu naći na istom putu gdje se kreće Moj protivnik… Svjetlo vodi borbu protiv tame, i ne bori se istim sredstvima… Istina jest i ostaje jasna i razumljiva, i uvijek će se protiviti neistini, te nikada neće prividno surađivati s njom, što znači da se Ja ne mogu složiti, ako je zastupana neistina, i toleriram ju jedino zbog toga što sam ljudima dao slobodnu volju, što međutim ne znači da ju odobravam. No, gdje su se u Moje Čisto Evanđelje ušuljala obmanjujuća učenja, tamo Ja nikada neću pružiti ruku da stavim pečat Istine tim učenjima, nego ću uvijek ići protiv i paliti svjetlo, gdje se ono žudi. Moja naročita ljubav se odnosi na zavedene ljude, ako Ja prepoznam njihovu dobru volju i njihovu Ljubav za Mene. Ja onda cijenim njihovu volju i njihovu Ljubav, i ne osuđujem ih zbog prihvaćanja laži i zablude. Ali, također im nastojim donijeti svjetlo, što se može dogoditi utoliko lakše, ukoliko su oni dublje u Ljubavi… Onda oni sami prepoznaju obmanu i okreću se sve više prema Istini… A, ako ovu ne žele ili ne mogu prihvatiti, jer se kao slabi ljudi, ne mogu suprotstaviti djelovanju Mojega protivnika, onda će im u duhovnom kraljevstvu iznenada doći saznanje, gdje treba tražiti pravu Istinu… Jer, svaki čovjek mora doći do Istine, ako želi dospjeti na svjetlo… A blažen, tko se već na Zemlji može osloboditi tame, blažen, tko ima hrabrosti i snage otrgnuti se od obmanjujućih misli, blažen, tko već na Zemlji ozbiljno žudi Istinu i traži ju od Mene… Ja Osobno ga želim podučiti, tako da bude svjetlo u njegovom srcu, tako da nestane duhovna tama i da on postane vidovit.

AMEN

Spread the Truth