Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5666 (Blaženstvo u kraljevstvu svjetla… Zadovoljstva i užici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5666, 3 Svibanj 1953

BLAŽENSTVO U KRALJEVSTVU SVJETLA… ZADOVOLJSTVA I UŽICI…

Blaženo sretan život očekuje Moje Vlastite u duhovnom kraljevstvu kada odu sa ove Zemlje, kad su završili njihov životni kurs i sposobni su zauvijek odbaciti zemaljsku formu (= misli se na materijalno tijelo a ne na oblik čovjeka). Sve što ih je pritezalo će od njih otpasti, oni će se osjećati slobodnima i laganima i biti će primljeni u kraljevstvo svjetla čiji će ih stanovnici doći susresti da bi ih odveli u njihovu vlastitu sferu… Nemoguće je vama ljudima opisati užitke koje će oni doživjeti i kako je kraljevstvo kojeg sada nastanjuju dizajnirano…. Ono povlači za sobom nadosjetilne oblike i koncepte, to je jedna potpuno drugačija sfera sa kojom se ništa na Zemlji ne može porediti a ipak duše se brzo tamo snađu, one znaju da je to njihov istinski dom, jer duša će opet primiti svoju prošlu svjesnost i biti će izobilno sretna budući će prepoznati beskonačnu ljubav i milost sa kojom Sam je Ja vodio od početka dok nije ostvarila cilj. Čovjek na Zemlji ne može osjetiti ova blaženstva koja ga tamo očekuju, budući je i dalje zavezan za zemlju on jedino ima ograničene osjećaje i on bi umro kad bi duša bila sposobna ugledati te tamošnje slave dok je još na Zemlji, ali sada ih on može besprestano uživati bez da zamre. Međutim, kroz ljubav spram Mene i njegovih bližnjih ljudskih bića ljudsko biće na Zemlji sebe čini više ili manje prijemčivim za zračenja svjetla, u kojima se on onda može neprestano kretati u duhovnom kraljevstvu i doživjeti ogromnu sreću. To je sreća uzvraćene ljubavi koja, međutim, uvijek uključuje također ljubav-nu aktivnost, budući duša sada želi dati kako prima, budući si ona ne može pomoći već osigurava sreću onima koji su i dalje nesretni… Čovjekova volja na Zemlji garantira dušin uspon, unatoč tome, ona mora biti ozbiljna, ona se mora okrenuti ka Meni duboko unutar srca, ona ne smije izraziti sebe tek ispraznim riječima koje Ja uvijek prepoznajem kao isprazne, koje nisu izgovorene u duhu i istini i koje se isto niti ne osjete ako ih usta izgovore. Ali svatko tko ima ozbiljnu namjeru će doseći svoj cilj. I obećana blaženstva što ga očekuju će učiniti da također ponizno podnosi patnju, jer ona jedino podiže stupanj blaženstva u duhovnom kraljevstvu, inače bi duša i dalje morala ići kroz mračne sfere i bilo bi potrebno dugo vrijeme prije nego ona može ući u kraljevstvo svjetla. A ni jedno biće koje čezne za Mnom doista ne treba sve to proći bez Mene… Ja ću ga osvijetliti i postaviti u stanje najvišeg blaženstva, Ja ću promjeniti svu patnju i bijedu u zadovoljstvo i užitak, Ja ću tisućerostruko nadoknaditi što čovjek preuzme na sebe jer Me ljubi, Ja ću kraljevski nagraditi one koji se bore za Mene i Moje kraljevstvo na ovoj Zemlji… Ja Sam pripremio za njih sudbinu u Očevoj kući koja će ih učiniti vječno sretnima.

AMEN

Spread the Truth