Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5663 (Duhovna ometanja… Iskušenja… Strpljenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5663, 30 Travanj 1953

DUHOVNA OMETANJA… ISKUŠENJA… STRPLJENJE…


Svaka duhovna razmjena vam jamči duhovnu zaštitu, ukoliko vi žudite samo Istinu. Ipak, vi možete biti ometani na način, da ćete biti sprječavani u tome da se iznutra saberete, jer sile tame koriste svaku priliku da spriječe dostavljanje Istine. Ako one sada iz duhovnog kraljevstva ne mogu djelovati na vas dostavljajući vam obmanu, onda se one služe ljudima na Zemlji kako bi vas omeli, što je međutim od štete za vas jedino onda kada se vi dozvolite uznemiriti takvim ometanjima. Onda one doista mogu sebi pripisati uspjeh, ali nikada ugroziti samu duhovnu razmjenu. Vi sve morate promatrati kao Božje dopuštenje, i znati da vi također često morate biti oprobani (iskušani), da vi morate vježbati strpljenje i blagost, i da ste vi uvijek osvojili pobjedu,onda kada ste u miru, i kada svemu što vas snalazi pristupate spokojno, jer vi sazrijevate jedino onda,kada vi neprijatelju duša više ne nudite ni jednu točku napada (slabu točku).

On se raduje nad svakim vašim porazom, kakvim se treba smatrati već unutarnje uzbuđivanje (razdraživanje) ili nestrpljenje. A on će odustati od svojih nastojanja, kada se od vas sve odbija, kada se vi nalazite u najpotpunijem skladu duše, i sve prihvaćate kao Božju volju ili Njegovo dopuštenje. No, duhovna razmjena nije ugrožena kroz to što ćete ponekad biti spriječeni, nego će se nakon toga vaša žudnja povećati, i vaš duhovni rad će biti obavljan sa sve većom gorljivošću, kada žudnja za Bogom i Istinom ispunjava čovjeka. Jer, nikakva sila tame ne može umanjiti ili čak umrtviti ovu žudnju, jer svjetlosna bića stalno rade na čovjeku tako da ovaj ne popusti u traženju Boga i Istine, a utjecaj svjetlosnih bića će biti uvijek jači od sila tame.

AMEN

Spread the Truth