Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5657 (Zašto Evanđelje naučava samo Ljubav?… Dublje znanje… (Vatra Ljubavi isijava svjetlo mudrosti…))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5657, 21 Travnja 1953

ZAŠTO EVANĐELJE NAUČAVA SAMO LJUBAV …. DUBLJE ZNANJE …. (VATRA LJUBAVI ISIJAVA SVJETLO MUDROSTI ….)

Moja je volja ispunjavanje zapovijedī Ljubavi, pošto vam jedino to može dati ono što vam nedostaje …. U zemaljski život ste stupili potpuno bez znanja, a isto tako ćete ga bez znanja i napustiti ako ne pazite na Moje zapovijedi Ljubavi; jer ono od razumskog znanja što si priskrbite, to vam nije znanje jednom kad pređete u onostrano, gdje se vrjednuje jedino Ljubav te prema tome jedino ono znanje koje vam je donio život u Ljubavi ….

Jer morate imati na umu to da biti u znanju znači stajati u potpunoj spoznaji o vašem početku i vašem određenju (svrsi, namjeni) …. To znanje, ne može se dobiti razumskim putem, ali može putem života u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu, pošto je Ljubav vatra koja zrači svjetlo(m) …. dakle najjasnija spoznaja svih stvari, kako duhovnog tako i zemaljskog svijeta, i njihove međusobne povezanosti sa Stvoriteljem beskraja.

Svjetlo vam ne može biti dano bez Ljubavi, jer tek od vatre Ljubavi pro-izlazi svjetlo. A blaženi ćete biti tek kad ste u svjetlu, kad znate o svemu, jer ta spoznaja je znak povezanosti sa Mnom, Koji vam želim priuštiti to blaženstvo …. a Ljubav vam osigurava sjedinjenje sa Mnom, jer Ljubav sam Ja Sâm, od vječnosti (1 Ivanova 4:8, 16)…. Ja vas želim privući k Sebi, Ja vas želim vječno činiti blaženima, Ja vam želim dati svjetlo ….

Tako da vam mogu savjetovati samo jedno, živite u Ljubavi …. I zato sam vam dao zapovijedi Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, pošto …. ako njih ispunjavate …. vi sami si priređujete blaženstvo; pošto tada ulazite u tok Ljubav-ne struje, koji vam daje svjetlo …. spoznaju, pravo znanje, koje raste s produbljivanjem Ljubavi u vama pa se odatle vaša blaženost neprestano umnožava.

Kako se u duhovnom kraljevstvu ta umnožena blaženost odražava, vama koji još živite na Zemlji to je nemoguće predočiti. No već na Zemlji vi možete biti u najsjajnijem svjetlu, dakle u spoznaji, koja vas može izdići daleko iznad vaših bližnjih, no koju vi ne možete prenijeti onima koji na Zemlji ne žive poput vas, znači u neprestanom djelovanju u Ljubavi. Jer (tu) spoznaju je nemoguće prenijeti, nju čovjek mora sam zadobiti putem Ljubavi …. Razumski znanje može biti preneseno, može biti preuzeto i dalje izgrađivano, no razumsko znanje za vječnost je beznačajno ….  

A spoznaja je duhovno znanje, jasnoća po pitanju među-odnosā stvarī koje zemaljski ne mogu biti istražene niti dokazane, a koje tek i znače pravi život, koje su neprolazne i svoju vrijednost zadržavaju vječno. Duhovno znanje nikada neće biti prihvaćeno od strane razumskog čovjeka koji ne živi u Ljubavi, jer njemu nedostaje svjetlo, i on stoga ne spoznaje ništa, pošto živi u tami. Nasuprot tome je rasvijetljen duh onog čovjeka koji (je aktivan, ili koji) djeluje u Ljubavi, čak i kad njegov (raz)um nije oštar i on radi toga nailazi na slabo priznanje od strane njegovih bližnjih. A to svjetlo se neće nikada ugasiti, pa će i u duhovnom kraljevstvu isijavati svoje zrake …. On će uvijek moći davati, jer posjeduje ….

Stoga Evanđelje naučava samo Ljubav, Ja Osobno sam ljudima dao put koji vodi do Mene, do Vječnog Svjetla …. Objavljivanje dubljih Istinā bilo bi potpuno uzaludno, jer bi njih shvatili baš jedino ljudi voljni za Ljubav, dok bi ove druge one samo zbunile i učinile neslobodnima, a i pored toga nikada ne bi naišle na odobravanje, znači ljudima bi bez smisla bilo dostavljeno takvo jedno znanje …. koje su oni pak uvijek mogli zadobiti, samo da ispunjavaju Moje zapovijedi Ljubavi.

Čovjeku se niti ne uskraćuje znanje koje on žudi. Međutim, ljudi koji žive bez Ljubavi, nikada ne žude pravo znanje, oni se boje Istine i ne žele ju slušati …. tako da nju niti ne mogu primiti, dok god se ne preobraze u Ljubav, Koja kao posljedicu ima i preobrazbu njihovih spoznaja. No bez Ljubavi nema svjetlosti duha, bez Ljubavi nema znanja koje odgovara Istini, i bez Ljubavi Istina nikada nije prepoznata, tako da je uvijek odbijana, a to predstavlja duhovnu tamu ….

AMEN 

Spread the Truth