Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5654 (Dan Spasenja ili Dan Suda?!…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5654, 18 Travanj 1953

DAN SPASENJA ILI DAN SUDA?…

Dan Spasenja više nije daleko, ali hoće li on značiti spasenje za sva ljudska bića? Neće li on biti dan Suda kada, namjesto da budu oslobođeni, oni će biti iznova prognani u krutu formu? I prema tome za tim se danom može čeznuti ali ga se također može užasavati, ipak oni koji bi ga se trebali bojati ne vjeruju u njega i prema tome su nepovratno izgubljeni budući oni ne čine ništa kako bi odvratili ovo obnovljeno zarobljeništvo od sebe samih. Ovaj dan će jedino biti istinsko spasenje za nekoliko ljudi, ali oni su već patili prije njega, dok drugi ne poznaju patnju i prema tome isto tako niti ne žude za Iskupiteljem. A ipak On će doći i iskupiti one koji vjeruju u Njega… I vrlo teško vrijeme se približava svim vjernicima, ali onda oni također ne trebaju zaboraviti obećanje da ću ‘Ja doći opet kako bi sudio žive i mrtve…’ (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5) Vrijeme nevolje će njima također biti dokaz Istine Moje Riječi i oni trebaju vjerovati čak više čvrsto u Moj Dolazak u posljednji Dan, u njihovo izbavljenje od krajnje nevolje. To će doista biti Dan Spasenja za Moje Vlastite koji su navedeni dvojbiti Istinu Moje Riječi napomol dobrog životnog standarda nevjernika… Ipak poradi odabranih nekoliko dani će biti skraćeni (Matej 24:22)… Ja ću ojačati Moje Vlastite dok nije došao dan, a on će doći skorije nego je očekivano…

Stanje svijeta će izgledati tako mirno da nitko neće vjerovati u kraj; jer pod autoritetom Antikrista valovi nespokoja se prividno smiruju i zemaljski se napredak može prepoznati koji čini da ljudi postaju još više bezbožni, još više bezosjećajni, i jedino Moji Vlastiti prepoznaju iz toga čas na svjetovnom satu. Jer jedino oni će morati gladovati i trpjeti dok će ostatak čovječanstva sebe prepustiti naslađivanju i pokušati pronaći zadovoljstvo u svjetovnoj euforiji. Nitko neće očekivati koliko je kraj blizu kada Antikrist započne njegovu svjetovnu vladavinu. On će potaknuti kraj, on će postići duhovni kaos, on će prouzročiti erupciju vjerske borbe i više ili manje će prouzročiti razdvajanje duhova, jer pod njegovim režimom će biti zahtjevano priznavanje/ispovijed za Mene i Moje ime i stoga će konačna odluka također morati biti donešena (Matej 10:32, 33), što se još mora dogoditi prije kraja… Međutim, čim je ova odluka vjere zahtjevana od vas, Mojih vjernih sljedbenika, vi također sebe možete osnažiti za Moj Drugi Dolazak, jer sa stalno rastućom nevoljom vi ćete također doživjeti ispunjenje Mojih predskazanja u svezi kraja… Vi možete očekivati kraj svakog dana a ipak, on će doći iznenada i neočekivano… Ali onda oni od vas kojima će ovaj dan donijeti iskupljenje će biti blaženo sretni, a biti će leleka i škrgutanja zuba od strane onih koji će biti progutani od strane Zemlje, koji će biti iznova začeti u krutoj materiji… Vi, koji vjerujete u Mene, imajte povjerenje u Moje Riječi da ćete biti izbavljeni od časova izuzetne patnje, da ću Ja doći da bi vas dohvatio i da se vi prema tome ne trebate bojati ničega na Zemlji, jer Moji su snaga i moć i slava.

AMEN

Spread the Truth