Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5650 (Duhovno nanovo-rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5650, 12 Travanj 1953

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Vi ljudi trebate stremiti ka duhovnom nanovo-rođenju, jer vječni vam je život jedino osiguran kada ste nanovo rođeni. Vaše prirodno rođenje je samo proces nužan kako bi omogućio (olakšao) dušinu stazu spram ponovnog rođenja. Vaša duša mora biti nanovo rođena, ona mora istupiti iz stanja beživotnosti u stanje života, ona mora istupiti iz njezine čahure i biti nanovo rođena, time ona bi trebala ući u dosada nepoznatu sferu, ona bi trebala izmaknuti iz njezina starog pokrova kako bi bila sposobna napredovati u slobodi i svjetlu… Vaše prirodno rođenje je dar Božji, Koji osigurava duši priliku da stvori novi život za sebe… Međutim, ona mora stremiti spram njezina nanovo-rođenja sama od sebe, ona mora svjesno ući u novi život, ona mora svjesno sremiti spram Boga i raditi na unapređenju sebe kako bi sebe oslobodila od njezina pokrova koji je učinkovito bio grob za dušu iz kojeg je trebala izroniti kako bi izmjenila stanje smrti sa onim života. Ovo nanovo-rođenje nije dar Božji, namjesto, duša sama mora stremiti ka njemu, ali on je cilj ljudskog bića na Zemlji kojeg mora doseći ako želi postati blažen. I on ga hoće postići ako on, kroz život Ljubavi, slomije okove koji i dalje drže njegovu dušu ograničenom…. ako on, kroz Ljubav, probudi Božansku iskru života unutar sebe samoga… ako je prethodno mrtva duša, kako je slaba i bez znanja, nadahnuta od strane ove iskre života na Bogu-ugodnu aktivnost… ako, tako rekuć, ona sebi dozvoli biti nagnana iznutra na Bogu-ugodna djela Ljubavi, i pri tom prima snagu da razlomi okove i uzdigne se u kraljevstvo gdje se osjeća kao kod kuće i gdje u suštini pripada… Onda će ona biti nanovo-rođena, ona će doista živjeti na Zemlji, ali njezin zemaljski život će biti popraćen duhovnim životom; njezine čežnje i namjere će biti duhovno naklonjene, tako što je prepoznala njezin zadatak u životu ona će ga stremiti ispuniti i svjesno živjeti u i sa Bogom… Međutim, ona je ostvarila ovo duhovno buđenje svojom vlastitom voljom, zasigurno podupirana Božjom milošću, koja je unatoč tome svima na raspolaganju, premda ne korištena od strane svakoga zbog nedostatka volje. Vi ljudi bi trebali učiniti vaše duhovno nanovo-rođenje ciljem vašeg života na Zemlji, jer vi ćete jedino živjeti kada ste nanovo rođeni, kada je vaša duša uskrsnula iz grobne rake, kada je ona izbjegla duhovnu tamu i ušla u svjetlost dana… I svaka misao koju svjesno usmjeravate nagore, svako djelo koje ostvarujete sa Ljubavlju, osigurava vam ovo duhovno nanovo-rođenje, to jednostavno treba biti vaša namjera osigurati pun život za vašu dušu, ne držite je utamničenu ako ona želi izbjeći zatočenje njezina groba, vi morate sasvim svjesno stremiti spram duhovnog nanovo-rođenja tako što će nadvladati sve što i dalje opterećuje vašu dušu, vi joj morate dati kompletnu slobodu… Duša treba primiti novi život, ona treba ući u ovaj novi život puna svjetla i snage, jedno beskonačno dugo stanje ograničenja će biti transformirano, ona će biti nanovo-rođena u duhu i Istini kako više nikada ne bi iznova izgubila ovaj život.

AMEN

Spread the Truth