Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5648 (Zemaljska sudbina korespondira sa voljom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5648, 11 Travanj 1953

 ZEMALJSKA SUDBINA KORESPONDIRA SA VOLJOM…

Ja Sam Otac svima vama, i tako će vam također biti razumljivo kako Ja pružam Moju Očevu ljubav svakom Mojem djetetu i da nosim sudbinu svakoga od njih na srcu, da Ja Osobno vodim svako dijete za ruku sve dok ono nije sposobno samo hodati, sve dok nije sazrijelo u biće koje je poput Mene, sve dok nije tako blisko sjedinjeno sa Mnom i time razmišlja i djeluje u skladu sa Mojom voljom. Razvoj svakog bića je bio skiciran od vječnosti… ali to ne znači da ono treba slijediti ovaj postupak bez volje, radije, Moja mudrost je prepoznala procese koji korespondiraju sa voljom bića i nudi najveće mogućnosti da ga dovede k Meni. Predvidio Sam i otpor baš kao i umanjivanje otpora u svakom biću i Moj plan Spasenja je sebe prilagodio ovoj volji. Biću nedostaje prethodno pamćenje blaženog stanja na početku baš kao i njegova pada u ponor… Posljedično tome, njegova volja može napraviti potpuno slobodnu odluku s obzirom na pravac kojim se kreće, ono ni na koji način nije pod Mojim utjecajem. Ipak Moja ljubav i mudrost uvijek postavljaju biće u okolnosti koje doprinose promjeni njegove volje… Ono vrlo lako može donijeti pravu odluku ali nije prisiljeno to napraviti. Ja Osobno nikada neću komplicirati proces razvoja bića budući je Moja ljubav spram onog što je poteklo iz Mene beskonačna i budući ova ljubav jedino uvijek žudi za povratkom bića k Meni, tako ću Ja uvijek olakšati biću da pronađe pravi put ka Meni. Ja Sam također još od vječnosti predvidio neuspjehe, predvidio Sam obnovljeno otpadništvo Mojih živih tvorevina, koje opet i iznova potrebuju nove mogućnosti kako bi jednog dana dosegli Moj cilj. Ali čak ti neuspjesi su uračunati i neće Me spriječiti sprovesti Moj proces spasenja… oni ga samo produžuju i zahtjevaju više učinkovita sredstva, i prije ili poslije će sigurno voditi do cilja…

Prema tome, način kako se odvija ljudska sudbina na Zemlji uvijek korespondira sa Mojim vječnim planom Spasenja pošto Sam Ja također znao njegovu volju od vječnosti i uvijek stupa na snagu sukladno toj volji, time se zemaljski život primiče osobi onako kako je povoljno za mijenjanje njegove volje i njezino okretanje spram Mene. Kao Otac Moje djece, Ja također doista poznajem svaku njihovu prirodu i moram prema tome svakoga od Moje djece tretirati drugačije kako bi ih pridobio k Sebi, kako bi zadobio njihovu ljubav… Jer Moj je cilj da Mi oni podare njihovu ljubav i prema tome ih Ja neću prisiliti već ću im dopustiti njihovu slobodu, pošto prisila može jedino rezultirati u poslušnosti iz straha ali nikad u poslušnosti iz ljubavi. Međutim, Ja žudim za ljubavlju Moje djece i prema tome nikad neću izgubiti strpljenje, čak ako Moj plan povratka uzme dugo vremena… Ja ću uvijek uzeti u obzir volju Mojih živih tvorevina, ipak jednog dana će ono slobodno odabrati Mene, jednog će se dana njegova ljubav spram Mene probiti, Moja živa tvorevina će podrediti svoju volju Mojoj, ona će tražiti Moju ljubav i Moja očeva ljubav će dijete privući k sebi i više ga nikada neće opet pustiti.

AMEN

Spread the Truth