Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5643 (Veliki Petak… Staza do Golgote…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5643, 3 Travanj 1953

VELIKI PETAK… STAZA DO GOLGOTE…

(Izaija 53)

Staza ka Golgoti je bila završetak Mojeg zemaljskog života, to je bila pobjeda i ostvarenje… to je bila najneugodnija i najgorča samo-po-žrtvo-vnost, jer svaki pojedinačni detalj do časa Moje smrti se jasno vidio u oku Mojega uma. Ja Sam znao za svu patnju i bol i unatoč tome Sam svjesno hodao ovom stazom. Ipak Ja Sam također vidio ogromnu nevolju grešne ljudske rase, nezamislivu krivnju grijeha i njezine posljedice su ležale kao akumulirani teret na Mojim ramenima i Ja Sam znao, kada bi otresao ovaj teret… što je zasigurno bilo u Mojoj moći i snazi… čovječanstvo bi se slomilo pod njime i nikada ne bi bilo sposobno samo se nositi sa teretom… Ja Sam znao kako bi ovaj teret grijeha mučio ljudsku rasu vječnostima i nikada joj ne bi dozvolio postići slobodu i blaženstvo… Ja Sam vidio ove agonije cijelog čovječanstva pred Mojim duhovnim okom i sažalio Sam se nad bijednim dušama. Iz ovog razloga Sam oslobodio ljudsku rasu od njezina tereta grijeha i hodao stazom do Golgote, uzeo Sam neopisivu patnju na Sebe kako bi okajao grijeh, koji je bio tako ogroman da bi jedino nadljudska patnja bila prikladna kao jedan čin okajanja. Prema tome, Ja Sam želio patiti i umrijeti za čovječanstvo i nikakvim sredstvima umanjiti Moju patnju… 

Vi ljudi nećete nikada biti u stanju procijeniti ogromnost Mojeg čina samilosti, jer vi, koji vjerujete u Mene, ste također svjesni Moje Božanske prirode koja je mogla umanjiti čak najveću patnju… Ali Ja Sam živio i umro kao ljudsko biće… Ja Sam bio podređen svakoj agoniji koju je ljudsko biće bilo sposobno otrpjeti, psihološki i fizički Ja Sam bio užasno maltretiran, Moji mučitelji nisu samo mučili Moje tijelo nego su također izrekli takve strašne i mržnjom-ispunjene riječi da ih je Moja duša prepoznala kao izražaje pakla i osjećala se nepodnošljivo mučenom…

Ja Sam otrpio svaku zamislivu patnju sve iz Ljubavi za ljude koji bi bili morali okajati za njihovu ogromnu krivnju grijeha sami i bile bi potrebne vječnosti da to naprave… Kao Isus, čovjek, Ja Sam bio sposoban odmjeriti nezamislivu patnju ovih ljudi i želio Sam ju odvratiti otrpivši što Sam bio sposoban otrpjeti… Moja Ljubav nije mogla zanemariti ogromnu nevolju čovječanstva, ona je željela pomoći, ona je željela iskupiti sve porobljene ljude, ona je željela preklinjati za oproštenje svih grijeha, ona je željela učiniti popravke/izmjene i prema tome je sebe žrtvovala nebeskom Ocu…

Međutim, ljudi moraju priznati učinjenu žrtvu i dopustiti sebi biti iskupljenima od strane Mene. Iz ovog razloga Ja vas pozivam sa najvatrenijom Ljubavlju: Ne dopustite da Sam napravio ovu žrtvu za vas uzalud… Prepoznajte da ste opterećeni sa ogromnim teretom grijeha i neka bude vaša volja da budete oslobođeni od njega. Prihvatite Moju žrtvu kao da je bila ponuđena u vaše ime, postavite sebe pod Križ na Kalvariji, ne dopustite da Moja patnja i Moja smrt na Križu ostanu neučinkoviti za vas… Donesite sve vaše grijehe Meni tako da ću biti sposoban osloboditi vas, tako da vam može biti oprošteno, tako da će vas Otac prihvatiti poradi Ljubavi Njegovog Sina… dopustite sebi biti iskupljenima kroz Moju krv koju Sam prolio na Križu za vas ljude.

AMEN

Spread the Truth