Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5640 (Most prema duhovnom kraljevstvu… Isus…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5640, 30 Ožujak 1953

MOST PREMA DUHOVNOM KRALJEVSTVU… ISUS…


Most prema duhovnom kraljevstvu je izgrađen od strane Mene Osobno, kada Sam Ja sišao na Zemlju da izbavim i spasim ljude. A, ovim mostom smijete svi vi koračati, ako Me želite slijediti… I stoga ispravno shvatite: Tko Mene slijedi, tko je Mene izabrao za svoga Vođu, on može i treba ići istim putem kojim Sam Ja Sam prošao, i on se neće trebati bojati da će zalutati. A Ja Osobno Sam, također kao čovjek, održao vezu s kraljevstvom iz kojeg Sam Ja došao. Na početku je zaista i Meni, kao čovjeku Isusu, bilo skriveno Moje porijeklo, Ja Sam živio na Zemlji i nisam znao više od drugih ljudi, no Moja je duša neprestano tražila Boga, Moja duša se uvijek iznova okretala nazad tamo gdje je bila Moja istinska domovina… u duhovno kraljevstvo najblaženijih duhova… A Moja je Ljubavna čežnja prema Bogu bila tako velika, da je On došao k Meni, i uskoro Mi također dao razjašnjenje o Mojoj misiji na Zemlji. I tako Sam Ja već u najranijoj mladosti prepoznao da smo Ja, a također i svi ljudi, bili samo gosti na ovoj Zemlji, da se međutim u času smrti za svakoga iznova otvaralo duhovno kraljevstvo, no koje je bilo vrlo različito u svojim sferama. Ja Sam o tome znao kao čovjek na Zemlji, i mogao Sam često imati pogledati u te sfere. Ja Sam vidio velika blaženstva, kao i iznimnu agoniju duhovnih bića, i Moja duša je čeznula, ali je također bila i užasnuta. Ovo Moje gledanje u duhovni svijet, bilo je stupanj zrelosti, kojeg je Moja duša izborila već na Zemlji, i zato za Moju dušu više nije bila nikakva opasnost pristupiti u različite sfere u duhovnom kraljevstvu. Ja Osobno sam već podigao most kroz preobrazbu Mojega Bića u Ljubav, i stoga sam mogao neugrožen prijeći preko mosta u duhovno kraljevstvo.

I tako vam Ja želim dati razjašnjenje, da Ljubav u vama ljudima uvijek može i hoće podići most u duhovno kraljevstvo, da onda to više niste vi sami, nego vas kroz Ljubav probuđeni Božji Duh prenosi preko, jer vas On želi uvesti u kraljevstvo koje je vaša istinska domovina, i koje vam nudi neusporediva blaga, koja vi smijete primiti u tom kraljevstvu… Onda vi također možete spokojno i neugroženo imati uvid u kraljevstvo tame, budući će onda Ljubav u vama htjeti pomoći svima koji trebaju pomoć. Most od Zemlje ka duhovnom kraljevstvu treba shvatiti doslovno, kao također i slikovito… Ja Sam za vas pripremio put koji vodi k Bogu, kojim vi također trebate ići u slijeđenju Isusa. Ali, Ja Sam vam također Mojim uskrsnućem trećeg dana pokazao da Sam Ja nadvladao smrt, da za živo u vama, za nepropadljivo, ne postoje nikakve granice, da vaša duša u svako doba može i treba prebivati u duhovnom kraljevstvu, i da vas Moj Duh, ako ste Ga vi probudili, vodi u područja, koja su vam inače nedokučiva.

No, drugačije je kada su takve veze prema duhovnom kraljevstvu uspostavljene bez vjere u Mene, bez duhovnog nastojanja i bez Ljubavi… Onda ljudi neovlašteno pristupaju mostu, kojeg oni onda nezakonito uzimaju u posjed, kako bi mogli pogledati u kraljevstvo koje je njima skriveno. Ovi ljudi Me stoga ne priznaju, i oni se ne mogu stoga nikada naći na mostu, kojeg Sam Ja podigao Mojom smrću na Križu… No, oni također vide jedan most preko u duhovno kraljevstvo, jedno priviđenje (obmanjujuću sliku, iluziju), kojom ih Moj protivnik obmanjuje, jer ih on želi sebi namamiti, što mu također lako uspijeva… da vas on strmoglavi u uvijek dublju tamu, jer u tami nema svjetla za iznijeti. Tko međutim žudi svjetlo, njemu također dolaze ususret svjetlosna bića, i obilno ga opskrbljuju svjetlom, sa Čistom Istinom, koja uvijek jedino može doći iz Božjeg kraljevstva, iz kraljevstva vječne Istine. Iz kraljevstva tame dolazi jedino propast (nesrećazlo), iz kraljevstva svjetla jedino blagoslov; kraljevstvu tame vi sebe trebate zatvoriti, kraljevstvu svjetla se međutim trebate otvoriti, budući vam iz ovog kraljevstva Ja Osobno dovikujem: Dođite k Meni, vi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas odmoriti. A, kada vas Ja zovem da vi trebate doći, onda vi također trebate istupiti na most, kojeg Sam Ja Sam podigao od Zemlje u duhovno kraljevstvo, kako bih vam poravnao put, koji vas vodi uvis, k Meni, koji uvijek jedino može biti pronađen kroz Ljubav.

AMEN

Spread the Truth