Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5635 (Sva voljnost za pomoći je blagoslovljena od strane Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5635, 25 Ožujak 1953

SVA VOLJNOST ZA POMOĆI JE BLAGOSLOVLJENA OD STRANE BOGA…

Vjerujte u Moje Riječi da Ja blagoslivljam sve što je učinjeno sa namjerom za pomoći. Voljnost za pomoći je nesebična Ljubav spram bližnjega koja nikada ne može potaći Moje negodovanje. I Ja često dajem vama ljudima priliku vašu volju sprovesti u akciju, Ja stimuliram vaše misli i također vam dajem snagu da ostvarite štogod se osjećate nagnani učiniti. Samo ne stremite za zemaljskom dobiti čineći tako, jer jedino nesebičnost karakterizira ispravnu vrstu Ljubavi; vi bi uvijek trebali željeti dati ali nikada postići ništa za vas same vašom akcijom. Posljedično, gjegod mislite kako ste sposobni pomoći vi nikada sebe ne bi trebali suzdržavati, jer vaš napor Ljubavi ne pomaže jedino umanjiti patnju već također budi uzvraćenu Ljubav i prema tome postiže najplemenitu svrhu… zapaliti Ljubav u srcu osobe koja prihvaća napor Ljubavi i na taj način dati život, jer jedino Ljubav budi život i može prema tome također omekšati jedno tvrdokorno srce i postići transformaciju koja predstavlja iskupljenje za zavezanu dušu. Nikada ne dozvolite sebi da budete suzdržavani od nesebične Ljubavi spram bližnjega i pošaljete ljubazne misli vašim bližnjim ljudskim bićima, prisjetite se njihovih duša koje su u duhovnoj tami, na Zemlji baš kao i u kraljevstvu onostranog, i pokušajte im donijeti svjetlo tako što ćete zapaliti Ljubav u njima kroz dobro-dušna djela… Vi možete imati jedan nevjerojatno bogato blagoslovljen utjecaj na sve one koji žive u tami time samo što ćete ih ljubiti, uključujući ih u srce vaše Ljubavi i dajući im puno Ljubavi, koju će oni osjećati sa zahvalnošću i zauzvrat nagraditi sa Ljubavlju… Nikad se ne plašite kako radite pogrešno ako želite pomoći. Jer Ja vidim vašu volju i ova jedina je cijenjena od strane Mene… Nedaća je ogromna i svako njezino umanjivanje je jedan čin milosrđa, djelo puno Ljubavi, posljedice kojeg vi niste sposobni prepoznati… Ali gdje je Ljubav aktivna tamo će uvijek biti prepoznatljiv uspjeh koji se sastoji opet od aktivnosti Ljubavi, i ovo vas treba podbosti na neumornu Ljubav-nu aktivnost, tako da će se svaka zraka svjetla osjetiti blagotvorno na Zemlji baš kao i u onostranom i iznova zapaliti… tako da će se svaki mali plamen raširiti i zračiti svjetlo i da će tamo, gdje svjetlo sija, također biti sreća… tako da vi stoga činite sretnima one koje s Ljubavlju primite u vaše srce, kojima podarite Ljubav… bilo na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog.

AMEN

Spread the Truth