Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5627 (“Borite se sa mačem usta svojih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5627, 1 Svibanj 1953

“BORITE SE SA MAČEM USTA SVOJIH…”

Započnite borbu protiv svega što duhovno gledano ima tendenciju suprotnu vašoj. Borite se sa mačem usta svojih jer to je ‘sveta borba’! Vi ste borci za Mene i Moje kraljevstvo i dok predstavljate Mene i Moju Riječ pred svijetom sve što je protiv vas duhovno je u stvari protiv Mene. Moje čisto evanđelje treba biti proglašeno čovječanstvu i u tu svrhu Ja šaljem Svoje učenike u svijet da naučavaju sve narode koji ne mogu osvojiti Kraljevstvo Božje na ni jedan drugi način već kroz čisto evanđelje  – čistu istinu. Ovo evanđelje proglašava Mene i ukazuje put do Mene.

Čim je istina izobličena, cesta ka Meni postaje gruba; teško Me je prepoznati, ljudima više nije jasno koji im je cilj i, prema tome, oni (ni) ne teže ka njemu. Ako se ljudima sada hoće još jednom pokazati cesta koja vodi do vječnog života, istina mora najprije probiti svoj put i mora biti moguće prepoznati Me poprilično jasno. Jedino onda će ljudi ponovno stremiti ka ispravnom cilju i biti će Me u stanju dosegnuti, postići blaženstvo i vječni život. Ja sam put, istina i život! A vi, koje sam odabrao i obrazovao da budete Moji učenici/sljedbenici tijekom posljednjeg vremena, vi znate istinu, vi ste ju primili od Mene i svjesni ste opasnosti greške i neistine a također i velike duhovne potrebe u kojoj se nalaze ljudi koji nisu podučavani u istini.

Prema tome, greška i neistina su Moji veliki neprijatelji a također i vaši, vas koji živite u istini. Vi im se morate suprotstaviti, i Ja nastavljam od vas tražiti da se borite za Mene i Moju doktrinu sa mačem vaših usta. Vi ćete stvoriti mnoge neprijatelje koji će ustati u odbranu svojih lažnih doktrina sa uvjerenjem, ali vi možete pobiti njihove lažne doktrine sa čistom istinom i, ako oni nisu otvorene pristalice princa tame (Sotone), ako ne traže svjetlo i istinu i bore se jedino za sebe i moć/vlast umjesto za ono što su ‘prepoznali kao ispravno’, vi ćete ih uvijek biti u stanju pobijediti. Vaš mač će biti oštar poput žileta i vi ćete biti u stanju pobi(ja)ti sve što je pogrešno. Moj Duh će vas voditi i u vaša usta će postaviti prave riječi. Stoga, Ja Osobno sam na vašoj strani kao Vrhovni Zapovijednik, i istina će pobijediti, ali (ta borba) može koštati neprijatelja mnogo žrtava pošto će neki radije biti uništeni nego odustati od pogreške (= svog pogrešnog i neistinitog razmišljanja) i izgubiti svoju moć (= svoje ovlasti). Njih ne zanima čista istina; kao predstavnici Mojeg neprijatelja oni nastoje zamračiti svjetlo koje im ide u susret.

Oni će stoga propasti/izginuti u borbi koja će se morati vojevati na kraju ovog vremena, jer princ tame će Mi objaviti rat, nastojeći Me skinuti sa prijestolja sa neistinom i klevetanjem. Onda ćete vi morati istupiti naprijed i Ja ću govoriti kroz vas onima nad kojima vlada i koje vodi Moj neprijatelj, ukazujući im put do cilja – vječnog života – put kojim se može hodati jedino u istini.

AMEN

Spread the Truth