Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5617 (Očeva kuća i blaženstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5617, 9 Ožujak 1953

OČEVA KUĆA I BLAŽENSTVO…

(1 Korinćanima 2:9)

Vi trebate ući u Moju roditeljsku kuću, vi trebate boraviti u vječnosti gdje Sam vas jednom postavio da budete najblaženije aktivni. Ali onda ćete biti u stanju ugledati vašeg Boga i Oca od vječnosti u Isusu Kristu, Ja Osobno ću biti među vama i vaše će blaženstvo biti i ostati bez granica, jer u vječnosti slava/divota Mojega kraljevstva nema kraja. Ono što možete postići na Zemlji je tako nezamislivo i neodoljivo/golemo da vi više ne bi stremili za ničime drugim na Zemlji kada bi bili sposobni zamisliti ovu slavu/divotu… Ali vi morate stremiti ka Mojem kraljevstvu bez ovoga znanja, vi se morate vratiti u kuću vašega Oca vašom vlastitom slobodnom voljom, budući će blaženstvo jedino biti vaša sudbina pod uvjetom da je biće dobrovoljno postiglo savršenstvo (Matej 5:48). Jednog je dana ovo blaženstvo određeno za vas, unatoč tome, vama je ostavljeno koliko dugo vi i dalje želite odgađati vaš povratak kući u Očev dom, vrijeme je odlučeno od vas samih, i kada vaše tijelo umre ono već može biti dokončano i donijelo vam je savršenstvo na ovoj Zemlji. Ja čekam svih vas i pripremio Sam palaču za vas… Dopustite ovim Mojim Riječima da u vama ostvare učinak, dopustite sebi biti motiviranima da ozbiljno stremite spram toga da Mi dođete u Mojem kraljevstvu, zamislite najveličanstveniju sudbinu i vi nećete ni najmanje blizu doći istinske ideje o tome što Sam pripremio za Moje Vlastite, za one koji Me ljube sa svim njihovim srcem i dušom… A vi možete postići sve ovo samo time što ćete vršiti Moje zapovijedi da ljubite Mene i vašeg bližnjega (Marko 12:29-31)… Kroz nesebičnu Ljubav vi trebate sebe oblikovati tako da možete biti prihvaćeni u duhovno kraljevstvo sa svim njegovim svjetlom bez da potpuno iščeznete (ili ‘zamrete’). Onda ćete biti u stanju ući u kuću vašega Oca, onda ću vam Ja Osobno doći u susret i voditi svih vas spram divota i u Mojem prisustvu, prožeti od strane Moje Ljubavi, biti ćete i ostati neopisivo sretnima za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth