Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5607 (Prenošenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5607, 20 Veljače 1953

PRENOŠENJE…

(1 Solunjanima 4:17)

Jedino malo stado će Me biti u stanju vidjeti u svoj Mojoj slavi na kraju Zemlje, i ovo stado će biti uzdignuto na nebo ispred očiju njihovih bližnjih ljudskih bića, koji se suočavaju sa duhovnom i fizičkom smrću. Jer čim su prijašnji napustili Zemlju ona će biti uništena, što znači da će sve što živi u, na i iznad nje biti konzumirano plamenovima koji će se probiti/izbiti kroz Zemlju i neće poštedjeti ni jedno jedino djelo stvaranja. Ipak Moji Vlastiti neće biti pogođeni ovim djelom uništenja, jer Ja ću ih ranije odnijeti, i pogled na njihov iznenadan odlazak će užasnuti ljude, jer Moji Vlastiti će nestati na nebu pred njihovim očima. Ali jedino će Moji Vlastiti biti u stanju ugledati Mene Osobno kada dođem u svoj raskoši i slavi. Za druge ću Ja ostati nevidljiv, jer nitko tko je porobljen od strane Moga protivnika Me nikad neće ugledati u slavi. Ali dok se povrate svojim osjetilima nakon natprirodnog fenomena prenošenja/prebacivanja/uznošenja, njihov kraj je već došao… Zemlja će se otvoriti i progutati sve one koji jesu i koji Mi ostaju nevjerni.

Događaj prenošenja/prebacivanja (sa stare na novu Zemlju) nije shvatljiv ljudima ove Zemlje, jer nešto u potpunosti nezakonito će se dogoditi, nešto ne-prirodno, što će ostati nevjerojatno svima onima koji ne vjeruju u Mene i koji ne znaju Moj vječni plan Spasenja… A ipak će se dogoditi kako sam vam objavio/najavio… Ja ću prebaciti tijela živih ljudskih bića na mjesto mira u trenutku, ali oni osobno će svjesno doživjeti ovaj događaj i biti prepuni radosti i hvale za Mene… Jer oni će proći test vjere, onda će primiti nagradu za njihovu ljubav i vjeru u Mene, i Ja ću im otvoriti raj… novi period Spasenja će započeti i Moji Vlastiti će postati korijen nove generacije na novoj Zemlji… Jedino vjera može razumjeti/obuhvatiti ovo, razum će se tome međutim protiviti i sumnjati će dok ne dođe dan.

AMEN

Spread the Truth