Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5593 (Bog ne osuđuje nego želi iskupiti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5593, 2 Veljače 1953

BOG NE OSUĐUJE NEGO ŽELI ISKUPITI…

Nisam Ja Koji osuđujem čovječanstvo i guram duše u tamu, oni streme spram bezdana sami, oni donose njihov vlastiti sud time što žive način života koji omogućuje princu tame da iz zaposjedne i povuče dolje u njegovo područje. Ja Sam Bog Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16), i Ja se sažaljevam nad svim tim dušama, budući je Moj princip dati zadovoljstvo svemu što je jednom proizašlo iz Mene. Ja vidim njihovu nedaću, Ja vidim njihovo žaljenja vrijedno stanje i želio bi pomoći svima njima; ipak sve dok Me oni ne žele znati, sve dok oni ne žele prihvatiti Moju pmoć, Moj protivnik će ih držati čvrsto pod njegovom kontrolom, jer njihova volja mu daje ovlast da to napravi, baš kao što bi njihova suprotna volja Mene ovlastila da im pomognem uspeti se u više sfere. Ja ne želim držati krivim za grijeh nijedno ljudsko biće, premda kao Bog pravde Ja moram zahtjevati naknadu, okajanje. Ipak Moja milosrdna Ljubav je stvorila mogućnost za sve grešnike da odbace njihovu krivnju grijeha, Moja milosrdna Ljubav je uzela svačiju krivnju grijeha na sebe i platila otkupninu kroz žrtvenu smrt na Križu…

A ipak ostaje na svakoj dušu da se njome okoristi, budući je ona primila od Mene slobodnu volju, koju Ja neću nikada narušiti. To je, međutim, pogrešno orijentirana slobodna volja koja će nju uroniti u prokletstvo; u stanje koje je toliko puno agonije da je ono poput najgroznijeg zarobljeništva, i za koje ona vjeruje kako joj je bilo nametnuto od strane Mene i time Me smatra za jednog osvetoljubivog Boga Koji kažnjava, Koji ju je otjerao u tamu… Duša stvara svoju vlastitu sudbinu, jer kakva ona jest i gdje ona jeste, je stanje za kojim se stremilo u slobodnoj volji, koje jedino može biti promijenjeno kroz njezinu vlastitu slobodnu volju, ali koje će također smjesta biti poboljšano ako duša usmjeri njezine misli spram Mene. Moja Ljubav zahvaća svaku dušu i pomaže joj uspeti se ako ona želi stremiti spram uspona, otud spram Mene. Ja Sam doista Bog pravde, ipak što zahtjevam u zamjenu je okajanje za krivnju grijeha prošlog buntovništva spram Mene, je jedino priznavanje Mojeg čina Spasenja, time priznavanje Isusa Krista kao Sina Božjega… Baš kao što se duh jednom okrenuo od Mene i pao, on se treba opet okrenuti spram Mene u Isusu Kristu kako bi se popeo u više sfere… Ja jedino zahtjevam priznavanje Njegovog Božanstva budući ću onda Ja Osobno biti priznat, jer Ja Sam utjelovio Sebe u čovjeku Isusu na Zemlji kako bi to učinio lakšim za ljude, za duhove koji su jednom otpali od Mene, da isprave njihov prošli grijeh…

Ljudi su daleko odmaknuti od Boga, oni su duhovna bića koja su Me napustila zbog njihove vlastite volje; to nisam Ja Koji Sam osudio ova duhovna bića nego su oni koji su stremili spram bezdana njihovom vlastitom slobodnom voljom, Ja bi ih želio iznova podignuti, ipak ne mogu ih postaviti u različitu sferu protivno njihovoj slobodnoj volji; Ja Sam bio i uvijek ću ostati Bog Ljubavi, i čak Moja Pravda je nadmašena od strane Moje milosrdne Ljubavi koja je tražila način da bi zadovoljila Moju pravdu a ipak pomogla živim tvorevinama, tako da bi se oni mogli iznova približiti Njemu ako bi imali volju to napraviti. I Moja Ljubav će vječno nastojati iskupiti duše iz bezdana, koje su sebe (bespovratno) izgubile; Moja Ljubav će vječno pružati svoju pomoćnu ruku koja jedino treba biti uhvaćena kako bi se bilo u stanju izbjeći bezdanu, jer Ja nisam Bog Koji kažnjava, Koji osuđuje, Ja Sam Bog Ljubavi i milosrđa, Koji jedino uvijek želi pružiti zadovoljstvo onome što je jednom proizašlo iz Njegove Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth