Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5592 (“Ja sam Svjetlo Svijeta …”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5592, 1 Veljače 1953

“JA SAM SVJETLO SVIJETA ….”

(Ivan 8:12)

Ja sam svjetlo svijeta, i samo gdje sam Ja može svijetliti svjetlo, a gdje Ja nisam, tamo je tama …. Tko pusti da mu te Riječi prodru duboko u srce, taj će uskoro i biti dotaknut od jedne svjetlosne zrake, jer on će spoznati da mora krenuti putem k Meni, kako bi dospio do svjetla. No svjetlo je Istina, a Istina proizlazi iz Mene. Pa se prema tome u Istini ne može kretati nitko tko se nalazi daleko od Boga, tko Mene Samoga nije primio u sebe da Ja u njemu upalim svjetlo. A primiti Mene znači prisvojiti (učiniti si svojinom) Ljubav, jer tko živi u Ljubavi, taj živi u Meni i Ja u njemu (1 Ivanova 4:16)….

Dakle Ja sam Ljubav, Istina, svjetlo, život …. Bez Mene živite u off-side-u, u tami. Gdje god da inače tražili svjetlost …. nećete ju naći ako ju putem Ljubavi ne upalite u sebi samima, ako Mene Koji sam Osobno Ljubav, ne privučete k sebi putem djelovanja u Ljubavi. Može biti nered u vašim mislima, a tada je nered i u vašim srcima, tada u vama nije Ljubav koja sve uređuje po vječnom zakonu, koja i vaše razmišljanje vodi ispravno i ne dozvoljava da se u vama šire nejasnoća, pitanja i dvojbe.

Stoga je u vama svjetlo tek onda kad sam Ja Sâm primljen u srce, pošto Ja Sâm jesam Svjetlo od vječnosti. A vama je slobodno da odaberete svjetlo ili pak tamu …. Vjerujete li u Mene, kroz Kojega je Svjetlo došlo u svijet, vjerujete li u Isusa Krista i Njegov čin spasenja, onda ćete se i truditi da Me zadobijete, vi ćete se od strane Mene dati pozvati van iz tame, slušati ćete Moj glas, Moje zapovijedi Ljubavi vi ćete prepoznati kao Moju volju, i ući ćete u Moju volju svjetla radi, žudjeti ćete za Mnom, za Mojom Ljubavlju, za životom, koji sam vam obećao, spoznati ćete da bez Mene nema Ljubavi, i tako ćete dobrovoljno stupiti u zraku svjetla, koju Ja Sâm odašiljem, tražiti ćete svjetlo pa ćete ga i naći ….

Kretati ćete se u Istini ako se krećete u Ljubavi …. Nema drugog puta za dospjeti do Istine nego kroz Ljubav …. Pa će vam to objasniti i neistinu rasprostranjenu po cijelom svijetu, koja bez greške mora biti tamo gdje nema Ljubavi …. A Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)…. Gdje još da se nađe Istina, Koja ne može biti gdje nisam Ja Sâm, Koja nije izvan Mene i Koja je potisnuta putem ljudske ne-Ljubav-nosti.

Gdje nema Ljubavi, tama je, koliko god da je ljudski razum razvijen …. Ja sam svjetlo svijeta, ali Ja sam i Vječna Ljubav …. no gdje se ugasi svjetlo, gdje se ne nalazi Ljubav, tamo je i tama duha, tamo je neistina, neznanje, zaslijepljenost i duhovna nadmenost, jer tamo vlada knez tame, koji Istinu želi potisnuti a time i Onoga Koji jeste Vječna Istina, Koji je Svjetlo od vječnosti …. 

AMEN

Spread the Truth