Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5591 (Muka duša u bezdanu… Zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde br. 5591, 30 Siječanj 1953

MUKA DUŠA U BEZDANU… ZAUZIMANJE…

Velika je patnja duša koje iznenada i nepripremljeno budu opozvane sa Zemlje, ako nisu već Bogu dopadljivim načinom života postigle stupanj zrelosti koji će ih učiniti podobnima za kraljevstvo svjetla. No većina u onostrano kraljevstvo prelazi u stanju istinski vrijednom sažaljenja …. Bez vjere u Isusa Krista, bez imalo spoznaje, i potpuno bez snage, pošto im je nedostajala Ljubav i pošto ih dakle u duhovno kraljevstvo ne prate djela Ljubavi …. One su sirote i bijedne i ne znaju kuda da se obrate za pomoć jer nemaju vjeru u Onoga Koji ih može izbaviti od sveg grijeha i sve tuge …. Isusa Krista, Koji bi uistinu čuo svaki poziv Njemu upućen.

Duhovno kraljevstvo prima sve duše koje su napustile Zemlju, no uveliko su različite sfere koje im tada postaju prebivalištem …. a područje tame najgušće je nastanjeno, i neprestano prima nove stanovnike, pošto je i na Zemlji velika tama i duše traže isto mjesto koje su napustile. Tamo je patnja tako neizdrživa, da joj duše žele uteći, što međutim ne uspijevaju same od sebe, nego trebaju potporu.

Te se duše uvijek iznova vraćaju nazad na Zemlju i zadržavaju se u blizini ljudi koji su im na Zemlji bili bliski ili su im po karakternim osobinama slični, kako bi na njih prenijeli svoju osobnu volju, kako bi dakle indirektno dalje djelovali na Zemlji. Takve duše teško da mogu biti poboljšane, no i njih se u molitvi treba sjetiti, kako bi se putem zauzimanja u njima probudile kretnje koje mogu dovesti do promjene. Gdje molitva u Ljubavi prati duše preminulih uvijek ima nade da bi uskoro mogle zamijeniti mračno boravište za sumračno mjesto, i oni onda dalje traže svjetlo sve dok ga ne nađu.

Duše tame vrlo često moraju dugo boraviti u bezdanu pošto se ne pokušavaju izvući i tek im težnja za svjetlom donosi svjetlo. Stoga vi ljudi ne možete dovoljno moliti za te duše kako bi težile svjetlu, kako bi se u njima probudila težnja da dođu u nešto svijetlije krajeve. Jer volja stvorenja je presudna, i za jačanje i promjenu krivo usmjerene volje vi ljudi uvijek iznova trebate moliti, želite li pomoći tim dušama koje iznenada napuštaju Zemlju, koje bivaju opozvane usred života i koji su u posjedu malo ili ništa spoznaje …. Njima se može pomoći, samo ako im želite pomoći, ako im poklonite Ljubav i ako ih želite izbaviti iz tame. Patnja je ogromna i ne može se otkloniti na silu.

Prijevremeni opoziv sa Zemlje često je čin milosti prema tim dušama, kako ne bi još dublje propale i time još uvelike više otežale izbavljenje iz bezdana, jer je onda volja još tvrdokornija i skroz usmjerena protiv Boga. Stoga se sijećajte onih koji iznenada napuste Zemlju, i za njima upućujte misli ispunjene Ljubavlju, kako bi se od strane vas osjećali privučeni, vraćajući se na Zemlju, i od vas mogu naučiti, jer oni će se uvijek zadržavati u blizini onih koji im daju Ljubav, oni će uvelike više biti spremni od vas primiti misaone pouke nego bi to bili spremni učiniti na Zemlji, i za takve duše prijevremena smrt može predstavljati još jedini put za promjenu volje, pružite li im snagu putem vaše Ljubavi, putem vaše molitve, koja je usmjerena spasenju tih sirotih duša iz tame.

AMEN

Spread the Truth