Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5578b (Slobodna volja… (Nakon pitanja ‘o postu i molitvi’…))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5578b, 16 Siječanj 1953

SLOBODNA VOLJA… (NAKON RAZGOVORA O “POSTU I MOLITVI”…)

Zajednica može voditi do velikog blagoslova, no također može lako zapasti u površnost, a uvijek je volja pojedinca odlučujuća za to da li će biti postignut duhovni uspjeh. Tko sebe sada dobrovoljno nastoji tako oblikovati, da Ja Sam u njemu mogu uzeti prebivalište, Njemu ću Ja Sebe također uvijek očitovati na blagoslov onih koji su u njegovom okruženju, i opet imaju istu volju da stupe u vezu sa Mnom. Svatko je za sebe, za svoju dušu, sam odgovoran, i zato ni jedan čovjek ne može ostati pošteđen rada na svojoj duši, a ovaj rad se sastoji u odlaganju nedostataka i slabosti, i u prisvajanju vrlina koje njega čine (karakteriziraju) Božanskim bićem. Ovaj rad na duši također ne može biti obavljan mehanički, izvršavanjem formalnih postupaka, kojima nedostaje primjerice Ljubav… S druge strane, uspjeh može biti povećan, kada čovjek sustavno poduzima samo-discipliniranje, kada se on svjesno bori protiv požuda i poroka svake vrste, kada se on odriče svega onoga što za njega znači opasnost, i čini sve što ga približava Meni, kada je on suzdržljiv, i izbjegava ono što, kao udio Mojega protivnika, njega također može izručiti protivniku. Tko ima puno povoda (prilika) za grijeh, treba se kloniti tih povoda; tko se boji neke opasnosti, treba ju izbjegavati, ako se on osjeća preslabim da bi mogao pružiti otpor… Ali, tko uvijek i uvijek iznova prakticira jedino Ljubav, postat će snažan u duhu, i također dorastao svakoj kušnji. Jer, Ljubav ne može biti nadomještena, ma koliko puno čovjek sebe umrtvljivao (mučio tijelokažnjavao). Ljubav je sredstvo oslobađanja duha i njegova snaga, a gdje je Ljubav, također će biti istisnuta svaka žudnja, „ja“ se povlači nazad i bližnji stupa u prvi plan, a snaga Ljubavi izvodi čuda koja sada, razumljivo, imaju za temelj i snagu vjere, koja u ljudima otvorene volje može biti tako velika, da je Moj Duh potaknut na izražavanje snage u izobilju. Sve je dobro, što vodi samo-oblikovanju u Ljubav… Čovjek koji sam može odstupiti (odreći se), bori se protiv svoga samoljublja, i mijenja ga u Ljubav za bližnjega, kojemu on želi dovesti ono čega se on sam odriče, kako bi mu pomogao… Tada u temelju samoodricanja leži Ljubav, i onda je ono blagotvorno za duhovni razvoj pojedinca, onda čovjek živi u Ljubavi, onda se on dobrovoljno odriče onoga što je drugome još uvijek nužno. I zbog ovoga ga Ja blagoslivljam… kao što međutim blagoslivljam i svako duhovno nastojanje, svaki dokaz volje da se živi Meni na zadovoljstvo. Jer, tko teži Meni, on također neopozivo stiže do Mene, kojim god on putem koračao. Volja za Mnom je jamstvo da će on Mene dosegnuti. Zato je svakom čovjeku prepušteno to na koji način on ispunjava Moje Zapovijedi Ljubavi za Mene i za bližnjega, samo ako je njegova čvrsta volja da ih ispuni, i on se zato povezuje sa Mnom u molitvi… Onda Ja uvijek dolazim ususret molitelju, onda će Moj Duh u njemu biti aktivan, i njegovo djelovanje će uvijek biti prepoznatljivo prema stupnju Ljubavi, prema snazi Ljubavi koja ispunja čovjeka koji želi djelovati za Mene i za Moje kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth