Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5578a (Slobodna volja… (Nakon razgovora ‘o postu i molitvi’…))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5578a, 15 i 16 Siječnja 1953

SLOBODNA VOLJA …. (NAKON RAZGOVORA O “POSTU I MOLITVI”….)

Ljudska volja je slobodna …. stoga ljudi i trebaju činiti ono što im se čini ispravno i ne trebaju se plašiti nezadovoljstva s Moje strane, dok god Me imaju pred očima i u srcu. Čovjek ne može biti grješan ako Mi se trudi služiti, čak i ako njegovi postupci odstupaju od Moje volje, jer tad on ne prepoznaje Moju volju, no ne postupa svjesno protiv nje. Pa Ja blagonaklono gledam na njega i na njegovo djelovanje. Jedna posebna sila izlazi iz ljudi koji se potpuno podaju Meni, koji u dubokoj poniznosti i tihoj molitvi u sebi osluškuju glas Duha …. pa tu silu može osjetiti i njihova okolina ako se za nju otvori …. Dakle nužna je volja drugog čovjeka, ako bismo da postane očigledno zračenje te sile, kao i što mora biti vjere tamo gdje ta sila treba biti djelotvorna.

Pa ako onda okolina može biti potaknuta na to da sama omogući dotok sile putem svjesnog povezivanja sa Izvorom sile, onda će oni i iskusiti blagoslov koji iz Izvora sile izlazi. I jedino tako mogu se objasniti moćni dokazi Božanske sile, mnogobrojna iscjeljenja bolesnih i duhovna buđenja, koja kao prvo za preduvjet imaju volju, da bi se moglo ući u tok milosti i sile Vječne Ljubavi. Time mogu biti oslobođene nezamislive sile, jer prihvaćen bude svako tko se gura prema Meni, i Moja Ljubav obasjava svakog čovjeka koji Me zbiljski traži i koji Mi nedvojbeno izlazi u susret. A Moje zračenje Ljubavi znači i silu, koja se onda izražava onako kako to čovjek očekuje.   

Ja želim biti prepoznat, i stoga Se ne skrivam pred onima koji u Moju silu i snagu vjeruju i koji od toga žele biti dotaknuti. No Ja se mogu dati prepoznati samo onima kojima nisam stran i koji to dokazuju putem iskrenog spajanja sa Mnom kroz Ljubav i molitvu. Tko Me prepozna, taj će Me i ljubiti i u toj Ljubavi željeti će Me i osjećati …. tko se sa Mnom u iskrenoj molitvi spoji, taj prema svojem bližnjemu s kojim traži zajedništvo nije ni stran niti ne-Ljubavan, i time su ispunjeni preduvjeti koji dozvoljavaju Moje očigledno djelovanje. I tako Ja blagoslivljam ljude, a Moj blagoslov znači iscjeljenje i osnaženje, Moj blagoslov znači život i svjetlo ….  

Tamo gdje mnogi očekuju Moju silu, mnogi će ju i primiti, jer Ja neprestano dajem po žudnji …. no isto to može se dogoditi i na pojedinim ljudima bez da mase to primijete …. Sama volja otvara mi srca, a volju svatko može dokazati na drugi način. Volja dozvoljava Moje očigledno djelovanje ili ga sprječava …. što međutim ne treba značiti da čovjek samo treba željeti čudo da bi čudo i doživio. Volja, koja Me pokreće na izražaj sile, mora biti iskrena i Meni usmjerena, što uvjetuje i duboku Ljubav prema Meni i prema bližnjemu. Tada će mu biti odgovoreno, javno ili pak u tišini. A takva jedna volja spremna je za molitvu, za žrtvovanje i za pomaganje, i to je njegova snaga i jamstvo da mu se Ja neću uskratiti ….

Spread the Truth