Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5577 (Božji Duh u čovjeku Isusu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5577, 14 Siječanj 1953

BOŽJI DUH U ČOVJEKU ISUSU… NASLJEDOVANJE…


Vi ljudi možete biti ispunjeni Božanskim Duhom, ako živite u nasljedovanju (slijeđenju, oponašanju) Isusa… On kao čovjek nije bio drugačiji od vas, Njegov je život bio samo bitka i borba protiv želja koje je On osjećao kao i vi, ali ih je želio obuzdati (suzbiti) iz Ljubavi za Mene. Njegov život je bio život u Ljubavi prema bližnjemu, za kojeg je znao da je u nevolji, i kojemu je želio pomoći. Ono što je On ostvario, to bi i vi ljudi mogli ostvariti, ako bi zaista Mene Osobno u svoj punini prihvatili u vama. Njegova duša je uistinu bila iz kraljevstva svjetla, ali nije se prepoznavala kao takva prije nego je čovjek Isus bio prožet Mojim Ljubavnim Duhom. Ponekad je doduše Moj Duh govorio kroz Njega, onda je čovjek Isus govorio na nadnaravan način i oduševljavao ljude… Ipak, čim bi Se Moj Duh iznova sklonio, Isus se osjećao baš kao čovjek, kao vi, i Njegovo ponekad najbistrije duhovno stanje Ga je zbunjivalo i plašilo; On je bio zatvoren, ali uvijek okrenut Meni u sve dubljoj Ljubavi, koja Mu je onda također davala svjetlo nad Njegovim zemaljskim zadatkom… Čovjek Isus se morao boriti sa svim silama koje su bile protiv Njega, On je morao iskusiti i propatiti sve ono što jedino čovjek može patiti, jer On je vama ljudima prethodio na putu, kojim vi također trebate ići, a to i možete uz Njegovu pomoć. Njemu Osobno Sam Ja pomagao Mojom snagom Ljubavi, koju je On stalno tražio, i Sam ju stjecao kroz Njegov život Ljubavi. A ova neuobičajena dostava Ljubavne snage Ga je osposobila da ostvari djelo otkupljenja… Vi bi ljudi također mogli ostvariti neuobičajene stvari, ako bi vi sami, kroz Ljubavno djelovanje, željeli sebi prisvojiti Moju Ljubavnu snagu; ali nedostaje vam volja, koja je međutim, u čovjeku Isusu bila razvijena na iznimno snažan način, no opet, jedino kao posljedica Ljubavi koju je On u Sebi razvio. Njegova duša je, kao svjetlosna duša, doživljavala veliku duhovnu bijedu okoline, i Njegova volja da pomogne je zbog toga bila tako snažna, te je pokretala čovjeka Isusa na djelovanje u Ljubavi… I vi ljudi vidite oko sebe nevolju, duhovnu i zemaljsku, a ako želite pomoći, također će vam se pridružiti i snaga… jer volja će biti uzeta u obzir. I vi također bi mogli biti puni Božanskoga Duha, jer bi vam svako djelo Ljubavi moglo donijeti Moju Ljubavnu snagu, a time bi Moj Duh mogao postati aktivan u vama. Nasljedovanje Isusa uistinu ne bi bilo zahtijevano od vas ljudi, ako ono ne bi bilo ostvarivo. Jer, uvijek iznova treba biti naglašeno da je Isus prošao Svoj put na Zemlji kao čovjek, te da su sve Božanske osobine bile Njegova zasluga, koju je stekao kao čovjek, da Mu nije Božanstvenost (Božanstvo) određivala Njegov životni put, nego da je čovjek Sebe učinio podložnim Božanstvu… ispravno shvaćeno: da Me Ljubav čovjeka Isusa potakla na neograničenu eksternalizaciju (izražavanje) Ljubavi, jer protiv Ljubavi Sam nemoćan, budući sam Ja Sam Ljubav od vječnosti… Čovjek Isus je Mene Samoga osvojio (svladao) sa Mnom, On je učinio što sam Ja Sam morao učiniti… što je žudilo Moje izvorno Biće… omogućiti djelovanje Ljubavne snage… I svaki čovjek koji djeluje u Ljubavi, prisiljava Me na izražavanje (eksternalizaciju) Sebe… Ali, ova prisila je najsretniji osjećaj za Mene, Koji bi uvijek Sebe želio davati (darivati), ali Se mogu dati jedino u skladu sa Mojim Zakonom od vječnosti, gdje Mi u susret dolazi Ljubav. Ljubav mora biće sjediniti sa Mnom, onda je ono ispunjeno Mojim Duhom, Mojom snagom Ljubavi, i onda ono može djelovati u Meni i sa Mnom, onda je čovjek pošao putem nasljedovanja Isusa, koji vodi sjedinjenju sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth