Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5571a (Formalnosti, ceremonije… Istinska crkvena služba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde 5571a, 6 Siječanj 1953

FORMALNOSTI, CEREMONIJE… ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA…

Tražite srž i ne zadovoljavajte se ljuskom… Potstičem vas da imate na umu kako vas ljude nikakva vanjska formalnost neće pomaknuti ni jedan korak prema naprijed, da jedino vaš unutarnji život treba oživjeti, da će jedino duhovna težnja/aspiracija rezultirati u duhovnom napretku. Sve dok i dalje cijenite formalnosti, sve dok sebi i dalje dozvoljavate da vas opčaraju/zarobe ceremonije, vi i dalje ne gledate prema unutra, jer čim se vaše duhovno oko okrene prema unutra sve što je izvan vas će vam izgledati poput sjene. Zatvorite vaše oči i okrenite se od vanjske raskoši i ceremonijalnih izvedbi pošto ćete onda vidjeti istinsko svjetlo u vama koje zrači iz Mene, koje ću Ja zapaliti u svakoj osobi koja uistinu teži uspostaviti pravu vezu sa Mnom, koja radi na vlastitom unapređivanju… koja Me iskreno i vjerno traži… Ja ću dozvoliti da Me pronađe, i onda će ona također razumjeti zašto želim da Me se zaziva u duhu i istini… Samo uzmite u obzir da Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)… Posljedično, sve od ovog svijeta je prepreka duhovnom svijetu, Mojem kraljevstvu, gdje materijalne stvari više ne postoje. Uzmite u obzir da je sva materija i dalje kontrolirana od strane onog koji vlada svijetom, i da je to njegovo djelo koje vam nudi oku blještavu materijalnu raskoš i divotu kako bi Me zamračio u vama, kako bi vas odvratio od istinskog duhovnog nastojanja. Uzmite u obzir da će on koristiti sve što mu još pripada kako bi vas ugrozio. Svatko tko iskreno traži kontakt sa Mnom treba ući u svoju sobicu i zazivati Me tamo, to jest, on se treba povući u tišinu i okrenuti svoje misli prema unutra, i pronaći će Me sigurno (Matej 6:6). Ali osoba će jedva biti u stanju sakupiti/usredotočiti svoje misli gdje mu se svijet suprotstavlja tako vidljivo, gdje njegove oči mogu jedino uvijek promatrati bez istinske unutarnje molitve…

Mene se ne može pronaći gdje Sam proglašavan na način koji je ništa drugo nego idolopoklonstvo, jer poštovanje se iskazuje idolu koji i dalje oživljava materiju… Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta … Moje Riječi su toliko jasne i svatko bi ih trebao biti sposoban razumjeti, i svatko tko iskreno teži k Meni i Mojem kraljevstvu će ih također razumjeti. Ali vi nećete pronaći Moje kraljevstvo u ovom svijetu, koji i dalje pripada Mojem neprijatelju… Pustite/ostavite vanjske stvari ako Mi želite istinski služiti, držite se jedino Mojeg učenja ljubavi, slijedite ga dobrovoljno i služit ćete Mi na način koji će Me uistinu zadovoljiti.

AMEN

Spread the Truth