Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5551 (Čudesno djelovanje djeteta Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5551, 9 Prosinac 1952

ČUDESNO DJELOVANJE DJETETA ISUSA…

Želim vas podučiti što hoćete imati razjašnjeno, jer želim da vi najprije imate ispravnu informaciju prije nego podučite vaša bližnja ljudska bića, što je zadatak onih od vas koji Mi žele služiti. Ja želim da sami razumijete prije nego predate dalje vaše znanje, jer druga osoba često nije vrlo strpljiva, on žudi za objašnjenjem, posebice kada ima dvojbi, i onda ćete ga vi također trebati biti sposobni ponuditi informativno. Problem Božje ljudske manifestacije u Isusu daje povoda većini pitanja budući je do sada bio objašnjen tako da je prouzročio rastuće više zbunjenosti namjesto proosvjetljenja. Moje zemaljsko postojanje kao ljudskog bića se nije na nijedan način razlikovalo od onog drugih ljudi, jedino što Sam Ja dao prostora za razvoj Ljubavi u Mojem srcu dok su drugi uvećavali njihovu sebičnu ljubav i namjesto ‘davanja’ oni su ‘žudjeli’.

Iskra Ljubavi tinja u srcu svakog ljudskog bića ali ona se može zapaliti u blistavi plamen baš kao što može biti ugušena. Ovo je, međutim, ono što također pravi razliku između ljudi (tj. što ih razlikuje jedne od drugih), jer Ljubav ostavlja svoje obilježje božanstvenosti na svakome, dok je sebična ljubav slika Mojeg protivnika koji je sebe uzvisio i time pao. Ljubav je prema tome Božansko u ljudskom biću, koje se pojavljuje jedino kao vrlo sićušna iskrica na početku zemaljskog života ali ima kapacitet širiti se beskonačno. Iskra Ljubavi je već bila prepoznatljiva u djetešcetu Isusu budući je svjetlosna duša sebe utjelovila u djetetu, koja je doista ostavila sve slave Božje iza u duhovnom kraljevstvu ipak ne svoju Ljubav, i ova snaga Ljubavi je sebe izrazila u vremenima kada je duhovna iskra napravila kontakt sa vječnim Ocem-Duhom, što se događa sa svakim ljubavi sklonim djetetom, ali u Isusu je bilo naumljeno biti očigledno ljudima tako da bi oni uzvjerovali u Božanstvo djeteta Isusa. Djelovanje duha nije spriječeno u jednom djetešcetu poput toga, ono samo rijetko, ako ikada, izbija na površinu budući razum ljudskog bića i slobodna volja najprije moraju stremiti sami za djelovanjem Mojega Duha, što se jedino svjesno događa kada je on dovoljno star da iskoristi razum i volju u slobodi razmišljanja.

Objašnjenje za čudesa djeteta Isusa, za neobične događaje, može jedino biti pronađeno u visokom stupnju Ljubavi, jer Isusova duša je došla odgore, ona je bila duša svjetla i Ljubavi koja je onda bila obmotana u ljudsku formu i također spriječena od svojeg dotada neograničenog djelovanja i aktivnosti kako bi bila pravedna spram njezine ljudske izvanjske forme. Djetešce Isus je posjedovalo visoki stupanj Ljubavi… ipak zemaljska-ljudska priroda je sebe nametala također… svijet, to jest, Moj i  Njegov protivnik (Sotona) je također vršio njegov utjecaj na ovu zemaljsku-ljudsku prirodu budući mu je bilo dozvoljeno to napraviti poradi probe volje. I onda je Moj Duh ostao tih, jer čak je ljudsko biće Isus morao poduzeti ovu probu volje, i djelo deifikacije Njegove duše se moralo dogoditi pod istim uvjetima kao i kod svakog drugog ljudskog bića, premda je usljed Njegove Ljubavi Moj Duh bio i ostao u Njemu.

Ipak najviši oblik Ljubavi je bio morao biti postignut od strane vlastite volje ljudskog bića Isusa… i prema tome Moj Duh se povukao tijekom ovih godina, on nije navaljivao i prisiljavao Ga, on je dozvolio ljudskom biću Isusu potpunu slobodu sve dok, kao rezultat Njegove pojačane Ljubavi, uvijek rastuće obilje Mojeg Duha nije sebe očitovalo kao mudrost i moć… kao jedno izvanredno znanje i čudesno-djelovanje. Ljudsko biće Isus je bio odabran za ovu misiju od vječnosti. Najviše svjetlosno biće je sišlo na Zemlju; jedno od Moje djece, koje je živjelo u veličanstvenosti, je započelo Njegov zemaljski napredak, i time je ova duša već morala prožeti zemaljsku formu djetešceta Isusa, i sve izvanredno u Njegovoj mladosti je bilo sasvim prirodno i razumljivo, ipak za ljude koji žive u tami jednako nerazumljivo, i tako je pokrov bio prostrt preko zračećeg svjetla u potonjim godinama i stvarna je misija započela… deifikacija jednog zemaljskog ljudskog bića posredstvom Ljubavi. Ja Sam doista u svako vrijeme bio sposoban djelovati kroz Moj Duh u ljudskom biću Isusu, jer svi uvjeti za to napraviti su bili dani; ipak poradi Isusove misije sve božansko-duhovno se povuklo, i ova misija je bila ostvarena od strane Njega kao ljudskog bića, Koji je uzeo Njegovu snagu sasvim iz Njegove aktivne Ljubavi, koju je za Njega bilo isto tako teško razviti kao za svako drugo ljudsko biće, budući Moj protivnik doista nije dozvolio da se njegov utjecaj izgubi (ili ‘bude uzaludan’) pošto je, naposlijetku, Isusova pobjeda naznačavala protivnikov poraz. Ali Moj protivnik je bio nesposoban afektirati Isusovu slobodnu volju, a ova je bila u cjelosti i kompletno usmjerena u Mojem pravcu. I prema tome On je uspio u ostvarivanju djela, jer Njegova volja se izrasla iz Njegove Ljubavi za Mene… Ljubav, međutim, jeste snaga koja je snažnija od smrti i prema tome On je također porazio onoga koji je bio donio smrt u svijet… Ljubav je bila pobjedonosna i ostati će to vječno.

AMEN

Spread the Truth