Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5547 (Istinsko kršćanstvo… Pratiti Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5547 & 5548, 4-5 Prosinac 1952

ISTINSKO KRŠĆANSTVO… PRATITI ISUSA

Istinit Kršćanin mora također živjeti sukladno njegovu vjerovanju, to jest, on mora slijediti Isusa Krista, Koji je ljudima ukazao primjerom ispravan način života na Zemlji i time zahtijeva vjeru u Njegov čin Spasenja kako bi od strane Njega bio priznat kao Kršćanin. Kršćanska doktrina se mora slijediti iz srca, jer Krist od ljudi zahtjeva Ljubav, Ljubav kojoj nedostaje sebičnog interesa i prema tome ima iskupljujući učinak, Ljubav koja je voljna podnijeti žrtve, Ljubav koju je Isus Krist predočio kroz Njegovu smrt na Križu. Kako slijedi, biti istinskim Kršćaninom znači oblikovati svoju unutarnju pririodu u Ljubav u vjerovanju u Isusa Krista, jer ljudsko biće je nesposobno za ovu promjenu karaktera bez vjerovanja u Njega. On može doista vjerovati u Njega, a ipak ne živjeti u ljubavi… U tom slučaju, međutim, to je samo običajna (formalna) vjera, jedna razumna vjera, koja itekako može imati pouzdanje u postojanje Isusa, čovjeka, i možda čak Njegovo raspeće, ali koja nema ideju o značenju žrtve koju je čovjek Isus napravio namjesto svojih bližnjih ljudskih bića. Jer razumijevanje ovog mu dolazi jedino kada prakticira Ljubav, pošto će mu jedino onda njegov duh dati ispravno razumijevanje kroz njegovo srce… To je zašto ‘biti Kršćaninom’ prije svega znači živjeti život Ljubavi, onda će ljudsko biće također svjedočiti o Isusu Kristu kao Iskupitelju svijeta. Međutim, čovjek kome nedostaje nesebične Ljubavi neće nikad biti Kršćaninom, čak ako on sebe kao takvog proglašava pred svijetom… Jer pojam Kršćanstva nije pitanje vjerovanja kako je Isus postojao, stvar je u tome da čovjek živi kako je Isus Krist živio na Zemlji kako bi sebe sa pravom mogao zvati Kršćaninom (1 Ivanova 2:6). To je zašto na ovom svijetu više nema istinskog Kršćanstva, unatoč crkvama i doktrinama, jer duh Isusa Krista nedostaje (Rimljanima 8:9). Ljudi su neiskupljeni pošto Isus Krist više ne može biti učinkovit gdje Ljubav ne postoji… A Ljubav se u potpunosti ohladila među ljudima (Matej 24:12)… Da li siromašni ili bogati, da li da li na visokim ili niskim položajima, svima njima nedostaje Ljubavi, najvažnijeg aspekta Kršćanstva…

Ljudi se više ne koriste Isusovim činom Spasenja; oni stoje izvan kruga onih namjesto kojih je Isus Krist umro. Oni zasigurno vide Križ pošto ne mogu nijekati Isusa Krista, čovjeka, i Njegovo raspeće, ali to im je postalo u potpunosti nevažno, oni samo govore riječi bez značenja i snage, pošto za početak jedino Ljubav otkriva razumijevanje ali Ljubav je zamrijela. Za takve ljude je Isus Krist uzalud umro na Križu a ipak oni sebe nazivaju Kršćanima… Ni jedan od njih ne shvaća značenje, ni jedan od njih ne ulaže napor da bi postao istinskim Kršćaninom, i mnogi ljudi sa prezirom pogledavaju na one koji su, u njihovim očima bezbožnici ili nevjernici pošto nisu dio jedne službene crkve ili zajednice… I svi ovi će jednog dana imati grozno buđenje ako sa Zemlje odu u neiskupljenom stanju i od njih se zahtjeva predati (ob)račun njihova načina života, ako je njihov stupanj Ljubavi tako nizak da ne odašilja nikakvu zraku svjetla pri ulasku u kraljevstvo onostranog… Onda će najprije morati tražiti Iskupitelja čovječanstva ali će Ga teško pronaći, pošto će im nedostajati ispravna vjera u Njega a ipak, bez nje oni nikad neće biti u stanju postati sretni… Oh, samo kada bi vi ljudska bića znali čega se odričete na ovoj Zemlji zbog vašeg malodušnog stava prema najvažnijim stvarima… ako bi samo znali kako ćete to gorko zažaliti jednog dana… Vi nikad nećete biti u stanju postati blaženo sretni bez Ljubavi… Vi morate putovati vašom zemaljskom stazom kao istinski Kršćani, morate slijediti Njega, to jest, vršiti Njegove zapovijedi, jedino onda će vaša vjera u Njega biti živa, jedino onda ćete Isusa Krista ispovijediti pred svijetom… Jedino onda ćete Ga zastupati i, pošto ste Njime iskupljeni, također biti u stanju pružiti vašim bližnjima ispravno objašnjenje u svezi činjenice da, i zašto, On treba biti priznat, u svezi činjenice da, i zašto, vječni život nije moguć bez iskupljenja kroz Isusa Krista i da će jedino ispravan način života u Isusovom Duhu biti cijenjen pred Bogom a ne izvanjski prikazano Kršćanstvo koje, u svoj Istini, uopće i nije Kršćanstvo…

(Br. 5548, 5 Prosinac 1952) Želim vam dostaviti jedan dodatak tako shvatite koliko je izvanredno važno da priznate Isusa, Sina Čovječjeg, kao Boga i Iskupitelja ljudske rase… Moja Ljubav sprav vas ljudi nije željela da ostanete u grijehu, odvojeni od Mene, što je bilo uzrokom vaše jadnosti. Ja Osobno vam nisam bio u stanju pristupiti pošto ste u vašem stanju bili nesposobni izdržati Moje prisustvo ili bi morali izumrijeti u vatri Moje Ljubavi. Usprkos tome, bez Mene je za vas bilo nemoguće spasiti se, i prema tome Sam vam morao pristupiti na prikriven način, zasigurno utjecati na vas sa Mojom snagom Ljubavi pa ipak u odijelu koje vas ne bi poplašilo, od kojeg ne bi morali pobjeći… u odijelu koje je bilo slično vašem vlastitom… Ja Sam vam morao pristupiti kao ljudsko biće… Najprije, vi trebate razumijeti kako je razlog zašto Sam vam morao prići bio da bi vam pomogao. Onda ćete također razumjeti zašto sam došao u formi nalik vašoj… Ipak čak i ovaj boravak Moga Božanstva u ljudskom biću se morao odvijati u skladu sa zakonom, što je zasigurno bilo moguće ali je vama bilo nepoznato… da je Moj Duh Ljubavi sebe mogao očitovati bilo gdje sve dok je osnovni postavljeni uvjet za to bio ispunjen… gdje je Ljubav bila prisutna. U tu svrhu Mi je Isus, ljudsko biće, ponudio mogućnost očitovati Sebe u Njemu time što je živio život Ljubavi, jer Ja jedino mogu biti u Mojoj supstanci tamo gdje postoji Ljubav… Božanska Ljubav vam je željela pomoći i prema tome je odabrala formu u kojoj je bila sposobna boraviti bez ogrješenja o zakon vječnosti što bi se, međutim, bilo dogodilo da Sam Se(be) utjelovio u grešnom čovjeku čiji su ljubav i volja bili protivni Meni. Ljubav vam je željela pomoći i pošto je Isus, ljudsko biće, bio pun Ljubavi On je ostvario ono što vam je bilo od pomoći… On je okajao (ispaštao za) vašu krivnju. Kako Sam Ja Bog pravde nisam bio u stanju jednostavno izbrisati vaš prijestup koji još nije bio okajan, ali Sam bio u stanju prihvatiti okajanje ostvareno namjesto vas no jedino ako je bilo dobrovoljno izvršeno i za Ljubav. To je ono što je Isus, čovjek, učinio i time je postao vašim Iskupiteljem… Ja, vječna Ljubav Osobno, Sam bio u Njemu i prema tome je Ljubav podnijela spomenutu žrtvu… Ja Osobno Sam umro za vas na Križu, jer Ja Osobno Sam bio u ljudskom biću Isusu (2 Korinćanima 5:18-20).

Vi bi trebali gledati na čin Spasenja sa ovog stajališta, onda ćete također razumjeti da spasenje možete primiti jedino ako vjerujete u Isusa Krista kao vašeg Spasitelja, ali to od vas iziskuje da postupate u skladu sa Njegovim učenjem, da Ga slijedite, inače je vaše vjerovanje samo igra riječi, jer istinska vjera će biti oživljena jedino kroz Ljubav… Ako želite biti znani kao Kršćani onda se morate potruditi živjeti život Ljubavi; vi ne možete sebi prisvojiti to ime ako živite u potpunoj suprotnosti sa Njegovim učenjem, a Njegovo učenje zahtjeva Ljubav za Boga i bližnjega (Matej 22:36-40; Marko 12:29-31). Stoga, biti Kršćaninom znači ponašati se u Kršćanskom duhu, kao što je ljudsko biće Isus učinio na Zemlji, prakticirati nesebičnu Ljubav prema bližnjemu i uvijek imati na umu da vi jedino možete biti iskupljeni ako Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… i time što ćete to prikazati živeći život sljeđenja Isusa.  

AMEN

Spread the Truth