Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5545 (Potpuna privrženost osigurava Očinsku brigu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5545, 30 Studeni 1952

POTPUNA PRIVRŽENOST OSIGURAVA OČINSKU BRIGU…

Smatrajte sebe Mojim štićenicima, i preplavit će vas unutarnji spokoj/mirnoća. Sva vam je odgovornost oduzeta kada sebe vjerno predate Meni i dopustite Mi upravljati vašim životima. A Ja ću vas doista voditi ispravno… Trebate Me zazivati u vremenima zemaljske baš kao i duhovne potrebe ali onda vjerno čekajte na Moju odluku pošto vi ne znate što je dobro za vas; Ja, međutim, to znam i tretiram vas kao voljeni Otac Koji jedino želi najbolje za Njegovu djecu. Prema tome, dopustite sebi da vas vodim i ne budite zabrinuti, pošto ću vas Ja doista ispravno voditi…

Potpuno predavanje zemaljskog djeteta njegovu Nebeskom Ocu je monumentalan događaj (ili ‘događaj od ogromnog značenja’) pošto će ono postići sve zahvaljujući njegovoj vjeri u Njega. Ova vjera još nije prisutna gdje sumnje i tjeskobne brige u svezi budućnosti i dalje tlače/deprimiraju ljudsko srce, ljudsko biće još sebe nije izručilo Meni i stoga i dalje nosi teži teret nego je to potrebno. Ja znam sve vaše brige, Meni ne promakne ni jedna misao, Ja znam vaše najunutarnije osjećaje i time također znam što je čovjeku potrebno… I to je ono što mu želim dati… Ali Ja mu također želim dati vjeru koja i dalje izostaje i zbog toga neću otkloniti njegove brige dok on nije pronašao vjeru i sve svoje probleme povjeri(o) Meni. Ali onda će ga one/i napustiti, onda on više neće imati sumnji i bojazni, onda će on u potpunosti biti miran i uvjeren u Moju pomoć…

Prema tome, sve dok vas budućnost brine, sve dok i dalje imate tjeskobne/zabrinute misli, vi i dalje niste dovoljno sjedinjeni sa Mnom da bi se osjećali kao Moji štićenici pošto ova percepcija eliminira svaki strah i brigu. Vi također možete biti ravnodušni u svezi zemaljskih potreba budući ste ih nesposobni riješiti/zadovoljiti bez Moje pomoći. Prema tome, imajte povjerenja u Mene i sve će ispasti najbolje za vas. A ako ne možete vidjeti što je u nečemu najbolje (za vas) onda svejedno vjerujte u Mene pošto Ja vidim što je dobro a što loše za vas, Ja vladam sa ljubavlju i mudrošću i jedino želim što je najbolje za vas. Ali jedino potpuno prepuštanje Meni, potpuno predavanje/podređivanje vaše volje Mojoj, osigurava Moju očinsku brigu i vi se možete prestati brinuti. Uvijek trebate zapamtiti da, bez obzira što se dogodi, ništa se ne može dogoditi bez Moje volje ili Mojeg dopuštenja. I štogod se dogodi je dobro pošto Ja pazim na svako ljudsko biće, ali još više na one koji Mi žele služiti i koji, kao Moji radnici, također uživaju zaštitu čuvara/tutora kuće… Tkogod potraži utočište u Mojem naručju poput djeteta će biti prihvaćen kao dijete i uživat će Očevu zaštitu i svu Njegovu ljubav… Vaši zemaljski životi bi mogli biti lagani ako bi se obazirali na Moje Riječi i svoje probleme predali Meni, Koji vas ljubim i želim vam pomoći ostvariti unutarnji mir i živu vjeru, Koji Sam sa vama kad god Me zazovete.

AMEN

Spread the Truth