Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5528 (Proganjanje sljedbenika posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5528, 8 Studeni 1952

PROGANJANJE SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Baš kao i Moji prvi sljedbenici vi ćete biti grubo napadani kada dođe vrijeme da će ljudi morati odlučiti za ili protiv Mene. Onda će svatko tko je za Mene, tko brani Mene i Moje ime ispred svijeta/ljudi (Matej 10:32, 33), biti tretiran sa neprijateljstvom i vama će trebati jako puno snage kako bi bili sposobni oduprijeti se njihovim zahtjevima da Me se odreknete i poreknete sve što ste do tada podržavali. Isto, vi se nećete bojati, jer baš poput Mojih sljedbenika vi ćete, prožeti/ispunjeni Mojim duhom, rado priznati/javno ispovijedati tko je vaš Gospod, i vi ćete uvijek htjeti ostati lojalni Meni, a pošto vi znate Moju moć i snagu vi se nećete bojati onih koji će zasigurno biti u stanju ubiti vaše tijelo ali nisu sposobni ubiti vašu dušu (Matej 10:28). I Ja ću vas blagosloviti zbog toga što podupirete Moje ime, zbog toga što priznajete vašim bližnjim ljudskim bićima kako je On jedini vaša snaga. Iako ćete biti proganjani baš kao Moji prvi sljedbenici vi se nećete osjećati toliko uznemireni/ražalošćeni svime što vam neprijatelj duša želi nanijeti… to će se odbiti od vas budući ste vi zaštićeni štitom vjere. I baš poput Mojih prvih sljedbenika vi ćete čak onda za Mene pridobiti ljude, koji su do vjere vođeni vašim primjerom i koji prepoznaju u Mojem imenu snagu Kojoj sebe sa povjerenjem predaju… I oni će, također, primiti nagradu koju sam obećao svima koji vjeruju u Mene… oni će, također, požnjeti vječni život i biti primljeni u kraljevstvo svjetla (Matej 20:1-16). Ali jedino oni će me Me otvoreno priznati/ispovijedati, koji su Me pronašli, koji su postali prosvjetljeni putem Moje Riječi, koji su postigli živu vjeru kroz ljubav i također su potpuno uvjereni da ću ih Ja izbaviti iz sve nevolje tijela i duše…

Ipak, svatko tko nije postigao ovu živu vjeru prije bitke vjere će ju lako napustiti; on će biti primamljen od strane svijeta i ne-razmišljajući će odbaciti što bi trebalo biti njegovo najveće vlasništvo na ovoj Zemlji… on će odbaciti Mene budući Me nikad nije pravo prepoznao. Ali vi, Moji sljedbenici posljednjih dana, vi ćete stajati čvrsto/nepokolebljivo, a snaga da to napravite će vam biti dana u izobilju, jer vaša volja da Mi ostanete vjerni također osigurava Moju pomoć i Moj neograničeni dotok snage. Vi jedino možete izgubiti vaš zemaljski život ali čak i on neće dokončati dok to ne bude Moja volja (Matej 10:30); ali onda ćete ga zamijeniti sa veličanstvenim životom u duhovnom kraljevstvu. No vi Me nećete ponovno ostaviti bez obzira koliko vam toga bude obećano od strane onog koji će vam zaista dati zemaljsko bogatstvo ali ne vječno blaženstvo… Vi ćete se sigurno još morati boriti na ovoj Zemlji ipak pobjeda vam je osigurana, jer vi ćete se boriti sa Mnom i za Mene, vi ćete se raspravljati/svađati za Moje ime i Moje učenje, vi ćete se raspravljati/svađati za istinu, za svjetlo, za vašu sreću.

AMEN

Spread the Truth