Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5526 (Duhovna bijeda veća od zemaljske… Djelovanje Protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5526, 6 Studeni 1952

DUHOVNA BIJEDA VEĆA OD ZEMALJSKE …. DJELOVANJE PROTIVNIKA ….


Duhovna bijeda još je puno veća nego ova zemaljska, jer ljudi više ne žive u istini, a svaka zabluda je prepreka prema gore, svaka zabluda je duhovno stagniranje ili čak nazadovanje, pošto je ona djelo Moga protivnika kako bi zapriječio put ka Meni, kako bi ga učinilo nemogućim pronaći. Svaka zabluda jača njegovu vlast i daje mu uvijek nove prilike da nad ljude nadvija mrak noći. Zabluda je sve što doprinosi tome da se oteža spoznavanje Mene Samoga, zabluda je sve što ljude sprječava da sa Mnom traže i pronalaze vezu…. Moj cilj i nastojanje je to da se ljudi sjedine sa Mnom, da čeznu za Mnom i da tu čežnju srca traže utažiti ….

Cilj Mi je zadobiti Ljubav Mojih stvorenja …. Sve što doprinosi tome, dobro je i nikada nije djelovanje protivnika. Ali ono što ljude sprječava naći tu vezu sa Mnom, sve što njihove poglede usmjerava drugdje negoli na Mene, djelovanje je Mog protivnika. Po tome se možete vrlo lako orijentirati u svemu što vam se nudi; bilo da su to duhovna učenja, bilo da su to poruke iz duhovnog područja, bilo da su to događaji kakve god vrste …. Uvijek vam mora biti jasno ono što se time postiže …. A odvodi li vas od Mene i (vodi) ka svijetu, ili vam otežava intimnu povezanost sa Mnom, tad znate da je na djelu Moj protivnik, koji se trudi vas ljude od Mene odgurati.

Koristi sredstva koja bi trebala izgledati kao Moje djelovanje, ne libi se naizgled raditi za Mene, kako bi pridobio lakovjerne koji ga ne prepoznaju i stoga prihvaćaju to što im nudi. Lakovjernost među ljudima olakšava njegovo djelovanje, pošto ovi bez ozbiljne provjere prihvaćaju, samo ako ima imalo povoda (impulsa) za podsticaj njihove vjere. To je njegova lukavština: naizgled jačati vjeru, a ipak upravljati u krivom pravcu …. Istina je neprestano dostavljana na Zemlju, ona se ljudima neprestano objavljuje; pa i pored toga, najdeblja zabluda i laž daleko su prije od njih prihvaćene nego samo iskrica Istine koja bi im prosvijetlila njihovo duhovno stanje. Ali Moj protivnik ima čvrstu podlogu, on stoji na tlu koje je od samih ljudi učvršćeno i učinjeno trajnim ….

Moj protivnik radi tamo gdje ljudi vjeruju da su u Mojem području. I to je njegova podmuklost koja može biti razotkrivena opet jedino uz pomoć Čiste Istine, koju Ja ljudima donosim putem Moje Riječi. No samo teško ta Riječ pronalazi ulaz tamo gdje Moj protivnik brižno blokira sve prolaze. I sami ljudi stavljaju se iza Mog protivnika i jačaju ga u njegovoj vlasti …. 

Stoga je duhovna bijeda neopisivo velika, no i pored toga ne može biti otklonjena na silu, jer slobodna volja čovjeka mora sama stremiti k tome da stane na svjetlo i tad će se u njemu uskoro i rasvijetliti, a onda se tlo pod nogama Mog protivnika počinje tresti. No bez Istine duhovna bijeda ne može biti smanjena, jer Istina naučava Ljubav, a tko ima Ljubav, taj prepoznaje i djelovanje protivnika, i od njega će se i osloboditi, pošto putem Ljubavi u sebi osjeća i snagu da mu umakne; putem Ljubavi uspostavlja spoj sa Mnom i Ja mu pomažem ispunjavajući ga svjetlom i snagom.

AMEN

Spread the Truth