Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5523 (“Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5523, 31 Svibanj 1949

„TKO U MENE VJERUJE, ŽIVJET ĆE ZAUVIJEK…“

(Ivan 6:47; 11:25)

Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek… Ovo su Moje Riječi, koje su također dale povod za podjele, jer duhovni smisao nije bio ispravno prepoznat. Ja zahtijevam vjeru u Mene, kako bih mogao ljudima dati vječni život… Ali, što treba razumjeti pod „vjera“? Ne priznavanje ustima, ne razumsko priznavanje Mojega otkupljujućeg Djela, nego pod „vjerom“ treba razumjeti unutarnje uvjerenje u Istinu svega onoga što Sam Ja vas ljude podučavao na Zemlji, a ovo unutarnje uvjerenje se može steći jedino kroz Ljubav… Stoga, vjera također zahtijeva Ljubav, i tako je ipak Ljubav prva. Ona je također i ostvarena (sprovedena u djelo) od onih koji tako u Mene vjeruju, da im Ja mogu pokloniti vječni život. Prava vjera je stoga koja obećava život, jer ona u sebi uključuje Ljubav. Razumska vjera međutim ne vodi u vječni život, a ova razumska vjera je ono što se još eventualno susreće među ljudima, koju Ja međutim ne mogu ocijeniti tako, da ona čovjeku priskrbi vječni život. Ja želim živu vjeru, koja međutim jedino može biti stečena kroz Ljubav. Jer, čovjek živi tek ako on kroz Ljubav u sebi osjeća sigurnost, vjeru, koja je uistinu usrećujuća, koja sada određuje svo njegovo htijenje i razmišljanje, te donosi promjenu života, koja mu priskrbljuje vječni život. Razumsko vjerovanje nije dokaz zrelosti duše, budući čovjek može kroz odgoj biti gurnut na kršćansko tlo, pa on ne može s uvjerenjem odbiti Mene Osobno, Moj zemaljski život kao čovjeka, i Moje otkupljujuće Djelo, on drži sve za istinu… A ipak, njegovo srce ne treba biti time dirnuto, za njega je to samo povijesni događaj, kojeg on ne može poreći, ali on od njega nije doživljen kao ono što jest. On ne dotiče njegovo srce, koje će jedino onda biti impresionirano kada se u njemu razvije Ljubav. Onda će vjera u to u njemu izazvati blaženstvo, onda će u njemu biti nešto živo, tek onda se čovjek osjeća usred Mojega djelovanja na čovječanstvu, tek onda on može govoriti o vjeri koja vodi u vječni život. Ja dakle kao prvo tražim vjeru u Isusa Krista, Božanskog Otkupitelja, budući je jedino kroz Isusa Krista put u vječni život, budući sama vjera u Boga nije dovoljna, zbog tereta grijeha, koji ne može biti uklonjen (izbrisan, iskupljen) bez Isusa Krista… Zato Sam Ja izgovorio riječi: „Tko u Mene vjeruje, živjet će zauvijek…“ Dobro shvaćeno… Ja, Isus Krist, kao Otkupitelj svijeta, zahtijevao sam vjeru, ali pod „vjerom“ treba uvijek razumjeti jedino kroz Ljubav oživljenu vjeru, zbog čega ljudi najprije moraju ispuniti zapovijedi Ljubavi, koje sam Ja dao ljudima, da im ukažem put koji vodi k vječnom blaženstvu… Ali onda će oni također moći vjerovati, i u ovoj vjeri ući u vječni život.

AMEN

Spread the Truth