Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5522 (Dijeteštvo Božje… Daljnji razvoj u onostranome…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5522, 1 Studenoga 1952

DIJETEŠTVO BOŽJE …. DALJNJI RAZVOJ U ONOSTRANOM ….


Bog neprestano promiče proces sazrijevanja, no u stadiju slobodne volje duhovno može isto tako pružati otpor, a tad se Božja volja povuče, i odlučuje volja čovjeka. I kad tada čovjekov razvoj više ne ide unaprijed ili čak nazaduje, onda je volja čovjeka pružila otpor nastojanju Boga da pomogne prema naprijed, i onda i duhovno u čovjeku, duša, mora snositi posljedice …. (a to je) stanje u onostranom koje je prilagođeno još nerazvijenom duhovnom …. lišeno svjetla i snage.

Otpor prema Bogu uvijek je odsustvo svjetla i snage, jer jedino od Boga pro-izlazi svjetlo i snaga, i otpor protiv Boga uvijek znači odbijanje Njegovog toka Ljubavi. E sad, to stanje se može promijeniti i u onostranom, no uvijek samo odustajanjem od otpora prema Bogu, dakle voljnim prihvaćanjem onoga što mu se pruža i u onostranom, al isto tako bez prisile. No na Zemlji je bila zanemarena velika milost Božja, Njegova Ljubavi-puna pomoć bila je odbačena, i razumljivo je da to ima posljedice koje nikada ne mogu biti skroz neutralizirane, zbog čega u onostranom ipak može doći do poboljšanja tog bijednog stanja, ali nikada ne može biti postignuto ono što je na Zemlji bilo moguće …. Stanje djeteta Božjeg ….

Nadalje, nije moguće svojevoljno se ponovo vraćati na Zemlju kako bi se nadoknadilo ono što je propušteno …. Slobodna volja čovjeka na Zemlji je donijela odluku, i s obzirom na nju takav mu je i život u onostranom području. No Božja velika dobrota i milosrđe svim bićima pomaže da se domognu blaženstva, i to blaženstvo je moguće u mnogim stupnjevima, tako da se neprestano može uvažiti volja stvorenja.

A da bi se postigao viši stupanj blaženosti, nije dozvoljeno ponovno utjelovljenje na Zemlji, ali duša može, pokretana Ljubavlju i svojom velikom željom za pomaganjem, od Boga izmoliti ponovno utjelovljenje kako bi na Zemlji izvršila zadatak koji je usmjeren spašavanju zemaljskih duša …. Rezultat toga jeste i viši stupanj zrelosti, koji međutim biva postignut izuzetno teškim zemaljskim životom. Uz to je i duša koja je utjelovljena na Zemlji već u jednom određenom stupnju svjetla, tako da se ne može govoriti o razvoju ka gore jednog još nesavršenog stvorenja koje onda želi ponavljanjem zemaljskog života nadoknaditi to što je propustilo.

Jer Bog i u onostranome duši daje mogućnost da korača u vis, no tad uvjeti za razvoj ka gore moraju biti drugi, pošto ona nije iskoristila dotok milosti koji joj je bio pružen u obliku života na Zemlji kao čovjek, pošto je u slobodnoj volji zakazala i stoga može još samo u teškim uvjetima postići to da bude blažena. Postoje bezbrojne sfere i bezbrojni stupnjevi blaženstva ….

Sve duše mogu postati blažene i putem vlastite volje povisiti stupanj blaženosti. No najviša blaženost djeteta Božjeg nije moguća duši koja je na Zemlji zakazala, jer postići ovaj stupanj moguće je na Zemlji uz korištenje milosti Božje pri slobodnoj volji …. Dijeteštvo Božje je vrhunac zemaljskog života vođenog skroz u skladu s Božjom voljom, u najvjernijoj Ljubavi prema Bogu i bližnjemu …. Dijeteštvo Božje je poklon nebeskog Oca Njegovoj djeci, koja su svoj zemaljski život iskoristila kako bi se riješila zadnje nečistoće, koja putem ispravnog života ljubavi tokom zemaljskog života postaju ono što su bila od početka …. Božanska bića puna svjetlosti i puna snage.

AMEN

Spread the Truth