Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5518 (Pobuđivanje duhovne gladi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5518, 27 Listopad 1952

POBUĐIVANJE DUHOVNE GLADI…

Među ljudima treba biti pobuđena duhovna glad. To zahtjeva ponudu uskusnih zalogaja koji sadržavaju baš ono znanje koje je bilo dvojbeno/nejasno ljudskom biću. Svaki se čovjek negdje može dotaći, svaki čovjek ima specifično pitanje koje ga okupira i ako mu ono može biti razjašnjeno on će također otvoriti svoje srce za daljnje znanje, i onda će biti od najvećeg uspjeha ako mu učitelj ne zaniječe odgovor, ako su njemu svi koncepti poznati i dovoljno jasni tako da on može svoje znanje prenijeti drugoj osobi… tako da može utažiti glad nekoga tko žudi za istinom. Žudnja za istinom još nije bila pobuđena/potaknuta u ljudskoj rasi, ljudi nehajno/nonšalantno odbijaju/ne uvažavaju što im je nejasno, oni ne žude za razjašnjenjem i prema tome im ono niti ne može biti ponuđeno. Ali razlog za ovo se uvijek može pronaći u činjenici da njihovo razmišljanje nije bilo stimulirano da im nikakvi uzorci nisu bili ponuđeni, da oni nisu bili ponukani sebe izraziti, jasno izjasniti svoje vlastite misli; pitanje im može biti izuzetno zanimljivo ako je zapitano u pravo vrijeme i na pravi način i odgovor može biti iznimno zadovoljavajući ako je dan od strane ovlaštenog učitelja koji reprezentira čistu istinu i može ju predati dalje. Onda će se žudnja za više znanja sama po sebi pojaviti u njima, i jedino onda će izgladnjela osoba biti nahranjena sa nebeskim kruhom. Odgovor koji odaje neznanje ne zadovoljava i može spriječiti ljude od toga da hoće pronaći izvjesnu vrstu razjašnjenja; čista istina, međutim, govori za sebe i prema tome također svakoj osobi koja ju želi upoznati. I ovoj će osobi uvijek biti ponuđen nebeski kruh koji joj je donešen odgore, ona više neće moći gladovati i živjeti u oskudici, ona će uvijek primiti u skladu sa potrebama i vrijednošću/dostojnošću… Za uživanje nebeskog kruha potrebna je jedino volja da se ispravno oživi duša, potrebno je biti prijemčiv za ono što mu Božja ljubav nudi. Prema tome bi vi, kao istinski predstavnici Boga i Njegovog kraljevstva, trebali uvijek proglašavati Njegovu Riječ, čak ako još i ne postoji žudnja za njom, jer On Osobno će vas blagosloviti ako govorite i vi ćete doživjeti taj blagoslov, budući će slušatelji sami htjeti znati više, oni će tražiti svaku priliku gdje im je Božanska Riječ proglašena. Što ste sami primili kroz Božju veliku ljubav to mora s vaše strane biti raspača(va)no sa ljubavlju… Onda to neće podbaciti ostaviti utisak na vaša bližnja ljudska bića… Onda ćete vi promicati Boga i Njegovo kraljevstvo i vršit ćete podan/istinit rad u vinogradu, jer vi ste Njegove sluge, vi trebate ukazati stol Gospodnji onima koji žele jesti i tako podarivati dobre darove; vi uvijek trebate proglašavati Riječ Božju gdjegod su vam poslani duhovno izgladnjeli, vi im trebate ponuditi nebeski kruh i održavati njihovu duhovnu glad, tako da će opet i iznova nova hrana biti zatražena od strane duša koje su jednom kušale nebeski kruh…

AMEN

Spread the Truth