Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5514 (Poziv Bogu za snagu… Snaga odozdol…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5514, 23 Listopad 1952

POZIV BOGU ZA SNAGU… SNAGA ODOZDO…

A vi ćete uvijek iznova iskusiti da bez Mene ne možete ništa, osim ako ne pozovete onoga koji je Moj protivnik i vaš neprijatelj, koji vam međutim daje snagu da sebe upropastite. S Mojom pomoći vi ćete sve moći prevladati, ali ne smijete se prepustiti vašoj vlastitoj snazi, jer onda ste vi već u lovnim mrežama Sotone, koji u vama budi (čini/pušta da u vama nastane) osjećaj vlastite snage da vas odgurne od Mene… Vi ste često u zemaljskim nevoljama prepušteni sami sebi, ne dolazi pomoć od strane bližnjih, a vi sami se osjećate preslabi… Onda trebate zazvati Mene, i vi se možete čvrsto pouzdati u to da ćete opet biti izvedeni iz nevolje, ako vjerujete u Moju Ljubav i Moju moć. Ali, u temelju je pogrešno, namjesto ovog poziva, poticati vašu snagu do krajnjih granica, u uvjerenju da ćete onda to moći postići, moći tada ovladati zemaljskim nevoljama. A vašu vlastitu snagu vi imate od Mene, a ona vam zaista može biti pružena nakon intimnog poziva za pomoć. Jer, Ja uglavnom pomažem na prirodan način, da to ne utječe kao čudo, a ipak je to Moja pomoć koja vam prilazi. Ali, ako je prethodio poziv k Meni, onda je sigurno i dobro sve što vi sami sada poduzimate, jer Ja vodim vaše misli, kako je to korisno za vas. Mnogi ljudi ostvaruju izvanredne stvari, bez da su Mi se obratili za blagoslov i pomoć… Njihov stav unatoč tome može biti dobar, a sukladno ovom stavu je Moja snaga sada djelotvorna ili podbacuje. Čovjek međutim može kroz svoju volju za Ljubav nesvjesno stupiti u vezu sa Mnom… onda ću ga Ja također podržati u zemaljskoj nevolji, no uvijek samo na način da on također nauči prepoznati Mene, ako promišlja o očiglednoj pomoći. Tko je međutim već Moj neprijatelj, kroz svoj stav (uvjerenje), tko Me svjesno i nesvjesno odbija, tko vjeruje da Mene ne treba, ako mu njegova vlastita snaga nije dovoljna, taj će biti opskrbljen snagom, koja dolazi odozdo. A on će biti prepoznatljiv u primjeni onoga što je on zemaljski stekao… Služeća Ljubav prema bližnjemu neće govoriti iz njegovih misli i postupaka, iz svih njegovih djela. Njegovi će zemaljski uspjesi biti sve veći i veći, jer ga Moj protivnik oprema prekomjernom snagom, kako bi ga sasvim pridobio za sebe, čvrsto ga okivajući za materiju, gušeći svaki dobar impuls u njemu u žudnji za zemaljskim dobrima, za bogatstvom, čašću i slavom. Ali, nikakav blagoslov neće počivati na njegovom djelovanju, on također neće moći postati gospodar nad svojom sudbinom, koja je od Mene na njega nametnuta. Jer, uvijek iznova Ja time pokušavam usmjeriti njegove misli na Onoga, Koji je Jedini moćan na nebu i na Zemlji, uvijek iznova Ja njemu pokazujem njegovu vlastitu slabost, tako da se osloni na Mene i od Mene traži snagu i jakost, kao što će i Moj protivnik njega stalno tlačiti… Bez Mene vi ne možete ništa, no sa Mnom i Mojom snagom sve… Ali  ne dopustite se obmanuti od protivne snage, koja vas doduše bogato opskrbljuje svim zemaljskim, ali vam želi uzeti život duše, koja vas želi učiniti potpuno nemoćnima za vječnost. Jer on ništa ne čini besplatno, on vam šteti gdje god može, a vi morate platiti za svaku potporu, (davanje) snage odozdo, jer on ne želi vaše Spasenje, nego jedino vašu propast.

AMEN

Spread the Truth