Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5510 (Božje prisustvo… Vjera bez Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5510, 18 Listopada 1952

BOŽJE PRISUSTVO …. VJERA BEZ LJUBAVI ….

Ja sam uvijek tamo gdje Me spominjete u Ljubavi, gdje sam spoznat i priznat kao Bog i Otac od vječnosti. Tamo boravim neprestano, a Moje prisustvo biti će svjesno tim ljudima budući da žive u miru i u vjeri. No Ja sam i tamo gdje još nisam spoznat ali gdje je srce sposobno i voljno za Ljubav …. Samo što je (tom) čovjeku tad još nesvjesno Moje prisustvo. No silno Me privlači njegova Ljubav, koja doduše nije usmjerena Meni, nego njegovom bližnjemu, ali koja Mene isto tako dotiče i potiče Me na to da mu se približim. I u tom čovjeku, koji još ne vjeruje u Mene, koji Mi se još svjesno ne priključuje, događati će se preobrazba njegovom unutarnjeg života, on će svoje misli često odašiljati u beskraj, u njemu će se javljati pitanja koja želi da mu budu odgovorena, i on će putem misaonih odgovora, koji proizlaze od Mene Samoga, biti potican da neprestano sve više i više traži Istinu ….

Ljubav ga vodi na pravi put …. Ljubav budi vjeru u Mene, Ljubav utječe na njegovo razmišljanje, Ljubav njegovo srce čini sposobno za prijem ispravnih misli, no one mu uvijek dolaze od Mene, budući da Ja čovjeka koji živi u Ljubavi želim pridobiti za Mene, tj. želim od njega biti spoznat i priznat, kako bi onda svjesno sa Mnom komunicirao, kao što je to nesvjesno ranije činio putem djelovanja u Ljubavi. Dakle Ljubav uspostavlja vezu između (tog) čovjeka i Mene ….

Vjera u Boga i Stvoritelja ne mora u sebi nužno imati tu vezu, jer ona može biti samo formalna vjera, kad još nedostaje Ljubav …. Tad Me čovjek doduše prepoznaje razumski, no još nije uspostavljena veza Ljubavi koja bi nas međusobno povezivala …. Zato bezbrojni ljudi mogu biti još daleko udaljeni od Mene iako se čini da žive kao vjernici Kršćani, iako Me priznaju ustima, iako Me ne niječu kao Boga i Stvoritelja …. no opet nedostaje povezanost sa Mnom budući da im nedostaje Ljubavi. I pored toga što Ja činim sve kako bi u njima upalio iskricu Ljubavi neprestano im dajući prilike u kojima bi se mogli aktivirati u Ljubavi …. njihova srca ostaju hladna i oni ne obraćaju pažnju na nevolju koja je na Zemlji, materijalno i duhovno.

Ne prepoznaju duhovnu nevolju, budući da ne ublažuju zemaljsku nevolju gdje bi im to moglo biti moguće. I zato je vjera većine ljudi mrtva …. Oni Moje Evanđelje prihvaćaju ušima, no srce ostaje nedotaknuto, oni su obično samo slušatelji, ali ne vršitelji Moje Riječi, jer Moja Riječ traži Ljubav, jednu Ljubav koja ne smije srce pokretati samo osjećajno, nego treba biti dokazana kroz djela nesebične Ljubavi prema bližnjemu. Moja Riječ traži djelovanje Ljubavi, putem kojega vi ljudi Meni dokazujete Ljubav …. Tad će vaša vjera postati živa, tad ćete Me spoznati i priznati i sa Mnom svjesno stupiti u vezu, i tad Ja jesam i ostajem uz vas do kraja svijeta …. Onda Me možete zvati u svako doba putem dobrih Meni upravljenih misli i govora, tad ću Ja boraviti usred vas, tada sam vam prisutan, jer, gdje je Ljubav, tamo stanuje i Sama Vječna Ljubav i vas ljude želi usrećiti svojim prisustvom ….

AMEN

Spread the Truth