Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5508 (“Dođite k Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5508, 15 Listopad 1952

‘DOĐITE K MENI…’

(Matej 11:28; Ivan 6:37)

Svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni možete pronaći utočište u Mojim rukama… Jer Moja ljubav želi prigrliti svih vas i nitko tko dođe k Meni u njegovoj nevolji i apelira Mi za pomoć neće s Moje strane biti potisnut nazad… Ja želim utješiti i dati snagu, Ja želim iscjeliti rane i osnažiti slabe, Ja želim probuditi nadu i utjehu u svim srcima, Ja svima želim podariti Moje blagoslove, jer ničija se duša ne može oporaviti bez milosti. ‘Dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni… Ja ću vas odmoriti…’ Međutim, netko tko je slab u vjeri može dobro čuti ove riječi ali ih on neće prihvatiti kao da su također njemu upućene… on će nastaviti nositi njegov teret, kojeg bi Ja rado skinuo sa njega da Mi ga je on predao u ruke. Dođite k Meni… vaša vlastita volja vas mora nagnati k Meni, jer Ja jedino postavljam teret na vaša ramena tako da pronađete stazu ka Meni… Svaka je nevolja laskav poziv od strane vašeg Nebeskog Oca Koji, u Njegovoj ljubavi, žudi za vašom ljubavlju, za vašim dolaskom k Njemu, kako bi bio u stanju ugoditi vam. I time, psihološka nevolja će vas također voditi ka Meni, vi Mi trebate povjeriti sve, jer Moja je volja da Me upoznate sa onim što vas muči… Istinabog, Ja znam sve vaše nevolje i probleme, ipak Ja vam jedino mogu pomoći kada Mi ih predočite, jer Moja je volja da se vi ponašate kao djeca spram Oca, Moja je volja da se vi uvijek zaputite stazom kojom kreću sva dobra djeca… stazom do Oca Koji ih, u Njegovoj ljubavi, želi osloboditi od svake brige i poduprijeti ih potpomaganjem i savjetom kako bi ih usrećio sada i zauvijek. Nađite utočište u Mojim rukama u sva vremena, one će vas zaštitnički zaštititi, nositi vas preko litica i kamenih tjesnaca, one će se sa brižnom ljubavlju pobrinuti za vas sve dok živite na Zemlji. Položite vaše povjerenje u Mene uvijek i zauvijek, jer Ja neću nikoga otjerati od Mene, čak ako su grešni… Ja vas želim osloboditi od grijeha i krivnje, samo dođite k Meni, svi vi koji se mučite i teško ste opterećeni… Zazivajte Moje milosrđe i Ja ću uslišiti vašu molitvu, Ja ću protegnuti Moje ruke ka vama da bi olakšao vaš put ka Meni, jer Ja vam želim pomoći i iscjeliti vas, Ja želim ugoditi bolesnima i slabima koji više ne mogu pomoći sebi samima, i svi vi trebate prepoznati u Meni Onog Koji vas je iskupio poradi Njegove beskrajne ljubavi spram vas…

AMEN

Spread the Truth