Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5502 (Siromaštvo duha… Poniznost… Milost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5502, 8 Listopad 1952

SIROMAŠTVO DUHA… PONIZNOST… MILOST…

Oni koji se osjećaju siromašnima duhom, privlače Me k sebi, jer su ponizni i u potrebi, osjećaju se slabi i bezvrijedni i mole Me za milosrđe… Oni su ponizni i zbog toga nalaze od Mene milost. Ja se saginjem do svakog slaboga kada Me priziva, jer za Mene ništa nije premaleno ni previše beznačajno, i Moja milosrdna Ljubav štiti i snaži slaboga, bespomoćnoga; privlačim ga k Sebi naviše, da ga nikada više ne pustim… Ali, tko je siromašan duhom, tko je tako duboko ponizan, da nalazi milost pred Mojim očima? Onaj tko se prepoznaje jako udaljenim od Mene, tko u duhu povija svoja koljena preda Mnom, tko se potpuno podređuje Meni, da od Mene bude prihvaćen u milosti… onaj tko uvijek jedino nastoji osvojiti Moju Ljubav, a ipak se osjeća nevrijedan Moje Ljubavi.

Poniznost zemaljskog djeteta Me silno privlači, jer se u poniznosti prema Meni također krije Ljubav prema Meni, Ljubav koja se ne usuđuje nepozvana doći k Meni. Pa ipak, duša Me nesvjesno priziva kroz njenu poniznost. Jer iz nje izlazi meki sjaj koji Me privlači, jer Me već obasjava nešto Božansko, jer je duhovno siromaštvo znak da Me je duša prepoznala, a prepoznavanje također ima za posljedicu okretanje k Meni. Tko se osjeća siromašan duhom, osvojio je Moju Ljubav za vječnost, i Moja milost će se nezaustavljivo izliti, jer poniznome darujem Svoju milost… Ja točno poznajem srce čovjeka, ne dopuštam da Me zavede gestama, Ja znam za sve što duša misli i hoće, i ništa Mi ne ostaje skriveno, od onoga što ostane neizgovoreno, ali što ipak pokreće misli i što Mi je uvijek vidljivo.

I prema tome, Ja mogu dijeliti milosti, ali također i ograničiti milosti, Ja mogu podignuti dijete koje kleči preda Mnom, i mogu pustiti da padne onaj ohola duha, koji se svijetu predstavlja kao ponizan, ali nikada ne svjedoči pravu poniznost… Zbog toga nekim ljudima dotječe milost bez mjere, dok drugi idu siromašni. Ali, Ja bih želio darovati svim ljudima prebogatu mjeru milosti, Ja bih želio da svi prepoznaju njihovo duhovno siromaštvo, kako bi svi oni mogli osjetiti udaljenost od Mene i iz najveće dubine srca molećivo ispružiti Meni svoje ruke, jer ću ih onda moći usrećiti Mojom milošću, jer tko je u posjedu Moje milosti, uskoro je također u posjedu Mene Samoga, jer Ja više nikada neću ispustiti onoga tko je u ispravnom dječjem odnosu prema Meni, tko kao dijete dolazi Ocu moleći i doziva Ga za pomoć i za snagu. Tko se osjeća velik i uzvišen, srušit će se, tko za sebe vjeruje da je u ponoru, jer prepoznaje sebe samoga kao slabog i grješnog, bit će uzdignut kroz Moju Ljubav i zauvijek će biti Moj vlastiti, on će biti u mogućnosti primiti iz Moje ruke bogatu mjeru milosti i stoga će sigurno koračati naviše.

AMEN

Spread the Truth