Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5495 (Božanski princip – Ljubav… Odluka između Boga i protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5495, 27 Rujan 1952

BOŽANSKI PRINCIP- LJUBAV… ODLUKA IZMEĐU BOGA I PROTIVNIKA…

U vama treba prevladavati Božanski princip, inače nećete postati slobodni od vlasti onoga, koji protu-Božanski misli i djeluje. Božanski princip, međutim, je Ljubav… i svako postupanje bez Ljubavi, svaka ne-Ljubavna (nemilosrdna, neljubazna) misao vas obilježava kao još pripadajućeg Božjem protivniku. Ali, onda ste vi slabi i zamračena duha. Fizička snaga nije dokaz duhovne snage, živahna aktivnost razuma nije dokaz probuđena Duha… nego dobrota srca, očigledno Ljubavno djelovanje u potpunoj nesebičnosti, pokazuje da u čovjeku prevladava Božanski princip, a onda je i njegov Duh probuđen, i on je pun svjetla i snage… Vi ljudi međutim, ne težite ‘duhovnim’ dobrima, oni za vas nisu zbilja, budući vi još razmišljate previše materijalistički, i još uvijek previsoko cijenite ljudski razum i tjelesne snage, koji su međutim, u stvarnosti ništavni i bezvrijedni su za vječnost. Ove zemaljske prednosti bi vam uistinu mogle izravno pripomoći za brz duhovni uspon, ako bi ih vi koristili za ono što Bog od vas traži za sazrijevanje duše, ako bi vi vaše tjelesne snage koristili za aktivnu Ljubav prema bližnjemu, ako bi vi sposobnost da možete biti misaono (racionalno) aktivni, koristili kako bi duhovno napredovali, tako da okrenete vaše misli Onome Koji vas je stvorio, i ozbiljno Mu pristupite za razjašnjenje o smislu i svrsi vašeg zemaljskog života… Vama je dan razum da steknete znanje, i to ne samo u materijalnom, nego i uduhovnom području. Ali, vas ljude premalo draži (izaziva, privlači) potonje, jer vas onaj koji vas još uvijek drži vezanima, mami zemaljsko-materijalnim dobrima, i on vam nastoji svo duhovno znanje predstaviti kao beskorisno, budući vam on uklanja vjeru u nastavak života poslije smrti. Ali, ako bi vi Božanskom principu u vama dopustili vladati, onda bi vi također prepoznali njega, koji vam želi nauditi…Jer, Ljubav osvjetljava vaš duh i daje vam svjetlo, gdje je prethodno bio mrak… Ljubav se u vama treba razbuktati, ako želite misliti i djelovati ispravno… Zato je u svijetu velika zemaljska nevolja, jer se Ljubav ohladila, budući u njemu više ne vlada Bog, nego Njegov protivnik, koji sve ljude želi nahuškati jednog protiv drugoga, koji potiče na ne-ljubavno (neljubazno, nemilosrdno) razmišljanje i postupanje… No, iz tog razloga i postoji velika duhovna nevolja među ljudima, budući ih ne-ljubav čini potpuno slijepima, budući među njima više nema nikakve vjere, koja može proizaći jedino iz Ljubavi, i koja bi ljude naučila sasvim drugačije razmišljati i djelovati. Bog ili Njegov protivnik… Vi ljudi morate odlučiti između dvoje… Ljubav ili mržnja… svjetlo ili tama… snaga ili slabost… nesmetano, iz samih sebe,vi morate izabrati vašeg Gospodara… Ali, Bog je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i stoga vi možete pronaći Boga jedino kroz Ljubav, vi se možete sjediniti s Bogom jedino kroz Ljubav… A ako zanemarite Ljubav, onda vlast nad vama dodjeljujete (priznajete) Božjem protivniku, i za vječna vremena se prepuštate njemu, koji je u slobodnoj volji napustio princip Ljubavi, koji je postao bezbožan, budući se u potpunosti odrekao svake Ljubavi, koji je zbog toga potonuo u najdublju tamu, a i vas ljude bi u njoj želio zadržati, ako mu vi ne pružite nikakav otpor… Oslobodite se od njegove moći, tako da dopustite (učiniteomogućite) da u vama prevlada Božanski princip, tako da vi sebe oblikujete u Ljubav, koja vas čini Božjom djecom, i stoga najblaženijim stvorenjima, koja su sjedinjena s njihovim Ocem za vječnost.

AMEN

Spread the Truth