Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5490 (Zadatak ljudskog bića na Zemlji… Dijete-štvo Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5490, 18 Rujan 1952

ZADATAK LJUDSKOG BIĆA NA ZEMLJI… DIJETE-ŠTVO BOŽJE…

Vama ljudima je dan zadatak na Zemlji ali vi to ne uzimate u obzir i ne osjećate se odgovornima po pitanju toga da li ispravno koristite vaš život na Zemlji, to jest, da li živite u skladu sa Božjom voljom. Ali vi jedino imate još kratko vrijeme i jednom kada ste dokončali vaš život na Zemlji, vi više nećete imati prilike ostvariti vaš zadatak koji vam je postavljen. Sa golemim naporom vi se zasigurno možete i dalje uzdići u kraljevstvu onostranog, ipak vi nećete nikada biti sposobni postići što ste mogli sa lakoćom postići na Zemlji… dijete-štvo Božje, koje vas pravi najsretnijim bićem u duhovnom kraljevstvu. Vi možete primiti jedno prekomjerno obilje svjetla na Zemlji i, nakon fizičke smrti, ući u duhovno kraljevstvo kao svjetlosna bića; jer Bog vam nudi takav jedan opseg milosti da vi možete izgubiti sve slabosti i raditi puni snage, pod uvjetom da je to vaša volja. Postignuti stupanj svjetla nije nemoguće za nikoga, a činjenica da to ne treba biti teško je dar milosti Isusa Krista, koji ga je stekao za ljudsku rasu na Križu. Time svatko može zatražiti snagu od Njega, i svaka osoba koja zaziva Isusa Krista će neopozivo doseći cilj. Ali koji od vas ljudi otvara njegovo uho za Božje glasnike kada ste obaviješteni o ovome; koji od vas ljudi stremi svjesno spram postignuća dijete-štva Božjeg na ovoj Zemlji? Jedino se od vas potražuje da sebe oblikujete u Ljubav, za što će vama ljudima snaga biti dopremljena ako ju ozbiljno želite i zamolite Isusa Krista za potporu. Vrlo malo se očekuje od vas ljudi no jedna vam je nevjerojatna veličina ponuđena a, ipak, jedino nekolicina streme za ovim stupnjem koji rezultira u životu najviše sreće. Vi bi trebali postati djeca Božja, žudjeti Oca sa svom vašom Ljubavlju, vi bi trebali sebe prilagoditi Njegovoj temeljnoj prirodi, to jest, također postati Ljubav. Međutim, vaša priroda je i dalje rukovođena sa prevše sebične Ljubavi, i ova jedino razmatra zemaljski život ali ne život nakon smrti. Vi ne pitate sebe zašto živite na Zemlji, vi ne pokušavate ustvrditi razlog, namjesto, vi gledate na život kao da je sam po sebi kraj dok je, u stvari, on jedino sredstvo do kraja. Iz ovog razloga vi puštate da vaše vrijeme na Zemlji prolazi neiskorišteno, vi koristite vašu vitalnost pogrešno, to jest vi ju jedino koristite za stjecanje zemaljskih vlasništava koja su prolazna. Ali vi ne razmišljate o vašem životu nakon smrti, o dušinoj neprolaznosti i jednog dana ćete morati platiti gorku cijenu kada shvatite da ćete nepovratno izgubiti nešto što ste sa lakoćom mogli zadobiti… Međutim, Bog poštuje vašu volju, On niti određuje niti vas prisiljava, nego vas On uvijek upozorava i opominje. Kroz Njegove sluge na Zemlji On vas neprestano obaviještava o svrsi vašeg postojanja, On šalje glasnike da prijeđu vašim putem koji će vam proglasiti Njegovu volju, On Osobno vas suočava u obliku patnje i nedaća i ukazuje vam prolaznu prirodu zemaljskih stvari… On ne ostavlja ni kamen neprevrnutim kako bi vas uveo u shvaćanje, ipak On vam dozvoljava zadržati vašu slobodu izbora.. I baš zbog ovog vi ćete morati sebe opravdati pred Njime, jer vi bi bili sposobni postići vaš cilj da ste koristili vašu volju ispravno.

AMEN

Spread the Truth