Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5489 (Buđenje u život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5489, 17 Rujan 1952

BUĐENJE U ŽIVOT…


Želim vas probuditi u Život… Moj Duh treba postati Živ u vama, onda je ostvareno novorođenje, duša je ušla u novo stanje svijesti, počinje raditi na sebi, njena vanjska ljuska se uvijek otapa u zajedništvu s Mojim Duhom, Koji joj daje upute, Koji joj prenosi Snagu i ona je sada podređena i sama traži da se oblikuje prema Mojoj volji… Pogledajte biljčice na Zemlji, kako se one razvijaju i šire, tek što ih dotakne tračak Sunca, kako streme tom svijetlu, kako se otvaraju, rastu i napreduju… Tako je i sa dušom kada je dotakne zraka Mog Duhovnog Sunca, i ona sebe predaje Njegovom učinku, ona se otkriva, sve Snage u njoj se bude i aktiviraju, jer Moj Duh nju sada više nikada neće pustiti, Moja Ljubavna Zraka je dotiče, čim se ona okrene samo Meni kao Vječnom Svjetlu… ona raskida okove, ljuska koja je još uvijek okružuje se oslobađa svega što bi moglo ometati priljev Svjetla Moje Ljubavi, ona radi sama na sebi, kao da se Kristalizira s Mojom podrškom, ona također zna da je Ja Osobno vodim i pokrećem, jer Moj Duh unutar nje nju ispravno poučava… I ona sebe oblikuje u Ljubav… od čega postaje nadmoćna Moja Snaga u njoj, ona je ispunjena Mojim Duhom u istoj mjeri koliko je ispunjena Ljubavlju prema Meni i prema bližnjima, ona dolazi u život i nikada više neće umrijeti dovijeka, jer duša, kada je jednom ušla u pravi Život, nikada više ne može potonuti nazad u duhovnu smrt, u njoj moćno djeluje Moja Snaga i ovaj tok Snage se uvijek iznova vraća k Meni.

Na početku vašeg utjelovljenja kao čovjek, još uvijek ste mrtvi u duhu, duša je još neaktivna, obraća pažnju samo na tjelesni život, okrenula je svoja osjetila samo prema svijetu, i duhovna iskra u vama počiva u potpunoj neaktivnosti. No, ona je iz Mene, a što je iz Mene, je Život… Moj Duh ne počiva nikada, a ipak Ja nikad ne djelujem protiv volje čovjeka na njegovu dušu, onda Moj Duh jedino dotiče njegovu dušu, i ako ona kroz vlastitu volju postane aktivna u Ljubavi, onda se također time otvara Mom zračenju Ljubavi, Koje je dio Mene Osobno, duhovna iskra unutar čovjeka ga potiče na aktivnost, koju on sada više ne napušta. Jer gdje je jednom Moje zračenje Ljubavi moglo dotaknuti dušu, ona je već ušla u stanje Života, i ona se raduje svom Životu, i nikada ga se više ne odriče. Nema nikakve prolaznosti onome što Sam Ja stvorio, ali postoji stanje smrti koje je za duhovno izuzetno bolno… Zato ga želim probuditi u Život, da se može radovati svome postojanju, da percipira svoje biće kao Blaženstvo, da može biti iznova aktivan u Svjetlu i Snazi. Jedino ovo je Život, korištenje Moje Snage Ljubavi i Mudrosti, i svi vi ljudi morate osvojiti ovaj Život. Ja Osobno vam donosim Život, ako Ga želite prihvatiti od Mene. Stoga, želite, i vi ćete Živjeti u vječnost.

AMEN

Spread the Truth