Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5488 (Upozorenje za prihvaćanje Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5488, 16 Rujna 1952

UPOZORENJE ZA PRIHVAĆANJE BOŽANSKE RIJEČI ….

Ne zatvarajte se pred Božanskim riječima Ljubavi, one bi vas trebale dotaći nezamislivom silom, a vi ih odbijate jer ne želite vjerovati da Sebe objavljuje Sâm Bog. U vrijeme potpune tame na Zemlji On Sâm javlja se na neobičan način kako bi ljudima skrenuo pažnju na veliku duhovnu bijedu. On Sâm obraća se ljudima tako što se služi osobom koja je spremna, kao posrednik između Boga i ljudi, Njegovu Riječ primiti i proslijediti. Tu Njegovu Riječ vi ljudi ne trebate odbijati, trebate ju poslušati, razmisliti i zauzeti stav u odnosu na nju, trebate uzeti u obzir tu mogućnost da vam se Sâm Bog želi obratiti, a odbaciti ju tek ako ju sa potpunim uvjerenjem prepoznate kao lošu, što međutim nikada nije moguće kod Riječi koja vam je dostavljena odozgor, koja svakog čovjeka koji ima dobru volju blagodatno dotiče. 

Iz Njegove Riječi zrači blago svjetlo, ono je puno Ljubavi i mudrosti, i slušatelj se tiho osjeća privučen pra-izvoru Ljubavi, Bogu, Koji mu se putem Svoje Riječi obraća tako da bi Ga čovjek spoznao. I tko ima dobru volju neće se moći oteti tom utisku, budući da je Sâm Bog Riječ pa tako dakle i zrači nešto Božansko na čovjeka. Od vas ljudi traži se jedino dobra volja, i tad’ će u vama i djelovati (imati učinak) Božanska Riječ, i u tome ćete prepoznati Njegovo otkrovenje. 

On se želi objaviti vama ljudima da bi se u vama rasvijetlilo, jer iz Njega Samoga proizlazi svjetlo, i ako živite u Svjetlu, ništa vam se više ne može dogoditi. No još uvijek tumarate u mraku i ne prepoznajete opasnost u kojoj se nalazite …. još ste potpuno neuki i stoga idete krivim stazama koje odvode od Boga, u vašu vlastitu propast. Nalazite se u velikoj duhovoj bijedi, i u njoj ćete propasti ako ne prihvatite pomoć od Boga, Koji vas kroz Svoju Riječ želi prosvijetliti kako biste odabrali stazu koji vodi u blaženost, u vječni život, dok u prvom slučaju idete putem smrti. Ne zatvarajte se pred Božanskom Riječju, poslušajte ju s dobrom voljom, i prihvatite ju kao izvanredni poklon Božje Milosti, koji vas treba spasiti od vječne propasti ….

AMEN

Spread the Truth