Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5487 (Žudnja za svjetlom u onostranom… Duhovni razgovori…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5487, 15 Rujan 1952

ŽUDNJA ZA SVJETLOM U ONOSTRANOM… DUHOVNI RAZGOVORI…

Žudnja za svjetlom u onostranom je vrlo snažna u onih koji su prepoznali/uvidjeli kako stupanj blaženstva do izvjesne mjere ovisi o svjesnosti koja njima, međutim, nedostaje. Ovo su bića kojima se ne može zanijekati kako su na Zemlji posjedovali izvjesno poštenje, koja su ulagala trud da bi napravila što je ispravno i pošteno a ipak nisu vjerovala u višu Silu, u nastavak dušinog života, u duhovno kraljevstvo. Ovo ih je nevjerovanje na Zemlji također učinilo neprijemčivima za duhovno znanje, nedostajala im je volja da bi povjerovali. Kao rezultat toga oni su sve ono duhovne prirode što im je bilo predstavljeno od strane vjernika smatrali nestvarnim i neistinitim. Nedostajalo im je volje naučiti nešto o svemu tome zbog njihovog nevjerovanja, ali također i zbog toga što se njima zemaljski život činio tako izvanredno važan da su jedino radili i stjecali za njega… U kraljevstvu onostranog, međutim, oni postepeno počinju shvaćati stvarnost duhovnog carstva a ipak su nesposobni jasno prepoznati/uvidjeti njihovo vlastito postojanje i situaciju (u kojoj se nalaze).

Oni ne znaju što je stvarno a što nestvarno, vide nejasne slike koje ne razumiju, stimulirani su razmišljati a ipak se ne snalaze sami (u smislu, ‘izaći na kraj s time’, isto tako, ‘nositi se sa problemima takve vrste’)… I žude za svjetlom, za razjašnjenjem i zahvalni su ako im je ono dano… Ali njihov im nedostatak vjere podosta otežava uzvjerovati učiteljima u onostranom, budući se njima sve čini neprihvatljivo zbog stava kojeg su imali na Zemlji. Unatoč tome, oni neprestano streme k razjašnjenju, žele znati istinu i prema tome će im ona također biti dostavljena. Tako oni priznaju da je kraljevstvo onostranog stvarno, jer im znanje o zemaljskom životu nije bilo u potpunosti oduzeto. Oni su već uvjereni u život nakon smrti i ovo ih uvjerenje prisiljava neumorno tražiti što im nedostaje… svjetlo… i zadržavaju se gdje god im se može pružiti informacija…. A ipak svjetlo im se jedino može dati jednom kada su od strane ljubavi stimulirani raditi sa njime… Razlog zašto je toliko mnogo duša bez svjetla, bez znanja, jedno neopisivo dugo vrijeme unatoč njihovoj žudnji za njime je činjenica da one nemaju sažaljenja spram duša koje jednako pate… jer one jedino žele svjetlo iz sebičnih razloga i prema tome još ne mogu biti opskrbljene njime.

Ali ljudi koji su nastojali biti od koristi/služiti njihovim bližnjim ljudskim bićima na Zemlji, bilo kroz domišljatost, savjete ili poduke, će također željeti činiti isto u kraljevstvu onostranog i prema tome im se često može vrlo brzo dati ispravno znanje, jer oni će onda također željeti biti od koristi/služiti i biti će sposobni raditi za dobrobit neobaviještenih duša. Pa ipak znanje neće biti prisilno dodjeljeno nijednom biću, za njim se mora iskreno žudjeti i mora ga se entuzijastično tražiti… Onda će i dalje biti na samoj duši formirati vlastito mišljenje o dodjeljenom svjetlu; ali ono neće podbaciti dati željeni učinak ako duša ima iskrenu volju iskoristiti ga pravilno… Učenja ljudi na Zemlji mogu prema tome rezultirati u velikim blagoslovima ako uvijek imaju na umu kako su nebrojene duše prisutne i sudjeluju u svakom duhovnom razgovoru, da se poduke isto tako trebaju sprovoditi u duhu ljubavi što također utječe na te duše i otklanja od njih svako svojevoljno odbacivanje… Svatko tko posjeduje istinsko duhovno znanje ga također treba predati dalje svima koji su u potrebi za njime… i često uzmite u obzir duše u onostranom koje su ponekad više voljne prihvatiti ga nego ljudi na Zemlji, koji bi, u njihovom iluzornom životu, i dalje željeli odbaciti sve što se odnosi na život u onostranom. Dobri i loši razgovori odjekuju u kraljevstvu onostranog… Uvijek to pamtite i neprestano težite misliti i govoriti tako da će duše u onostranom biti sposobne naučiti, da će vas rado slušati i uvijek za sebe izvući koristi, i uvijek ćete biti okruženi sa dušama koje vam također žele biti od koristi/služiti, koliko im to njihova snaga dozvoljava… Svjetlo možete širiti na svaki način, i uvijek ćete pronaći zahvalne studente u za-svjetlošću-gladnim dušama u onostranom, i vaš rad za kraljevstvo Božje će biti blagoslovljen.

AMEN

Spread the Truth