Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5481 (Bog… Otac…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5481, 6 Rujan 1952

BOG… OTAC…

Ne dopustite da vam budem udaljen Bog, Kojem se jedino molite za pomoć u određeno vrijeme kada to od vas potražuju upute koje su propisali ljudi, već Me zazivajte k sebi uvijek, dopustite Mi da vam uvijek budem blizu… gledajte na Mene kao na Oca Koji čezne za Svojom djecom sa nježnom ljubavlju, i govorite sa Mnom kao što dijete govori sa svojim ocem… neustrašivo, sa sigurnošću/pouzdanošću i jednostavno, tako će Moje srce uživati u dječjem zamuckivanju. Jedino kada Me vi ljudi prestanete tražiti na udaljenosti, jedino kada osjetite Moje prisustvo, će ispravna veza sa Mnom biti uspostavljena… što će rezultirati u tome… da će Moja ljubav biti djelotvorna u vama, koji ste Moja djeca i koji se također trebate (o)koristiti svojim sinovstvom. Onda više nećete hodati sami na Zemlji, onda ćete pored vas imati najvjernijeg prijatelja i pomagača, onda ćete naučiti razmišljati ispravno te (ćete) također pravilno iskoristiti vaš zemaljski život, pošto ću vam onda Ja dati uputstva koja ćete primiti mentalno i također ćete djelovati tome sukladno, jer istinsko dijete vrši ono što njegov Otac traži od njega…

Naučite u Meni prepoznati Oca… Jer Ja želim da Me volite a ne samo da Me se bojite kao Boga… Onda ćete također moliti tako da mogu udovoljiti vašoj molitvi, pošto ćete na taj način izražavati vašu ljubav i vjeru… Međutim, vi nikad nećete govoriti tako prisno i povjerljivo sa Bogom kao što ćete biti u stanju govoriti sa Ocem. Jer onda ćete jedino izgovarati riječi koje ste naučili tradicionalno, kako su bile postavljene/određene od strane crkvene vjere koja vrlo lako može ostati formalnost, molitva koja Mi nije poslata u duhu i istini. Ja ne podarujem/uslišujem usmene molitve, Ja od strane Moje djece želim biti adresiran kao Otac, Ja želim čuti kako vaše srce govori, onda ću se Ja također blagonaklono približiti i udovoljiti njegovoj molitvi. Kao što je svima poznato, vi ljudi najprije morate naučiti prepoznati Boga i Stvoritelja od vječnosti kako bi u vama probudili vjeru, ali onda ta vjera mora oživjeti kroz ljubav… morate naučiti voljeti Boga kao vašeg Oca, onda odnos imeđu nas neće biti mrtav ili formalan, onda ćete uspostaviti iskrenu vezu sa Mnom, što Ja očekujem od vas tako da vas mogu priviti k Sebi sa svom Svojom ljubavlju. Onda ćete napraviti veliki korak naprijed na putu k savršenstvu, i onda vas Ja nikad više neću pustiti i Moja predana/požrtvovna Očeva ljubav će vas voditi prema cilju… Ući ćete u vječni dom, kuću vašega Oca, kao Moja istinska djeca… doći ćete u Očevo nasljeđe… biti ćete sposobni djelovati i stvarati u svjetlu i snazi poput Mene i u skladu sa Mojom voljom, i biti ćete neopisivo sretni.

AMEN

Spread the Truth