Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5467 (Sotona bijesni sa povećanom silom… Posljednji dani…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5467, 21 Kolovoz 1952

SOTONA BJESNI SA POVEĆANOM SILOM… POSLJEDNJI DANI…

Znaci koji ukazuju na kraj će rasti… I Sotonina aktivnost će sve uočljivije izbiti na površinu, jer svi oni koji streme ka Meni će osjetiti njegove neprijateljske akcije. On će ih pokušati zaroniti u sumnju i zbrku, i često ne bez uspjeha. Pa ipak, Ja ću zaštititi Moje Vlastite i osvijetliti njegovu aktivnost tako da će to biti očigledno svakome tko stremi ozbiljno spram Mene. Ovi su znakovi vremena, jer sile tame rade neprestano budući se kraj približava… Prema tome Ja vam kažem: bdijte i molite i jednostavno se okrenite spram Mene u svako vrijeme, onda on neće biti u stanju ozlijediti vas. Svjetlo i tama se bore jedno protiv drugoga budući tama mrzi svjetlo i prema tome će uvijek sebe očitovati kao sjena gdje blistavo svjetlo sija. Ali Ja također imam moć raspršiti takve sjene, i svjetlo će sijati blistavije nego ikada. Ipak vi ne možete nikada uživati sklad, to će ostati neprestana borba sa Mojim protivnikom (Sotonom) sve dok živite na Zemlji. Sve do kraja on će se potruditi naškoditi vam budući on zna da vas je izgubio, i budući on vjeruje kako vas može iznova zadobiti. Neprijateljstva od strane njegovih porobljenih sljedbenika će biti sve više u porastu što blistavije vi sjajite, što on može vidjeti sasvim dobro. Unatoč tome, on mrzi svjetlo budući mrzi Istinu, i kao rezultat on se bori protiv Istine… Prema tome, sve dok je vaše nastojanje na Zemlji raširiti Istinu, donositi Moju Riječ vašim bližnjim ljudskim bićima, on će vas također progoniti kao neprijatelj i pokušat će vas iskvariti. I on će javno napasti Istinu, on će sve vas, koji podupirete Istinu, pokušati oklevetati/ocrniti, on će vas prikazati kao varalice kako bi također potkopao duhovnu informaciju koju zastupate… a ipak, on neće uspjeti protiv vas budući Ja Osobno stojim iza vas i Istine. Međutim, on će uspjeti raspršiti vas, Moje predstavnike, on će uspjeti izolirati vas budući suradnja nije njemu po volji budući očekuje da će biti više uspješan boreći se sa pojedincem. Ipak čak i onda Ja ću i dalje zaštititi svjetlo, Čistu Istinu, kojoj on neće biti u stanju oduzeti vrijednost. Međutim, vi trebate bdjeti i moliti… jer vi ste uvijek u opasnosti oslabiti ako ne zazivate Mene za zaštitu od svih neprijateljstava od strane protivnika. Jer kraj je blizu, i čak ako on bjesni sa povećanom silom… došlo je njegovo vrijeme da bude zavezan (Otkrovenje 20:2, 3), kao što je zapisano. I Istina će prevladati i pomoći svakome prema blaženstvu tko sluša i prihvaća svjetlo koje Ja dopuštam da sjaji kako bi im pomogao izbjeći duhovnu tamu, noć smrti, da postignu svjetlo, da postignu život i, kroz Istinu, postanu blaženo sretni.

AMEN

Spread the Truth