Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5461a (Unutarnja Riječ… Svjetlo… Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5461a, 14 Kolovoza 1952

UNUTARNJA RIJEČ… SVJETLO… ISTINA…


Božanski Duh vas podučava ispravno i ako mu dozvolite govoriti vam, vi ne možete živjeti u pogrešci, jer onda će vam Bog Osobno otkriti Čistu Istinu kroz Njegovog Duha, On će vam dati što tražite ili ono što potrebujete… Jer On daje sa Ljubavlju i Mudrošću kako je od koristi za svaku pojedinačnu dušu. Posljedično tome, gdjegod djeluju Božja Ljubav i Mudrost vi ljudi primate jedino ono što vam pomaže unaprijediti zrelost vaše duše. I istovremeno je obilježje Božanske aktivnosti pokazano, ako to pomaže duši napredovati, ako to prema tome ima obrazovni karakter tako da pomaže osobi postići savršenstvo. Vi možete ovo koristiti kao vodilju ako ste u dvojbi s obzirom na to da li nešto trebate prihvatiti kao Božansku aktivnost… Sve što pomaže osobi postati psihološki zrelom je dobro i treba prema tome biti priznato kao dodijeljeno osobi kroz Božanskog Duha. Unatoč tome, i dalje treba biti pomno ispitano na koji je način Božji Duh izvršio utjecaj na osobu koja želi da ova duhovna informacija bude priznata kao Božansko Otkrovenje. Božji Duh, tako rekuć, postavlja misli u red, on prosvjetljuje razmišljanje osobe, i stoga on ne može sebi pomoći nego razmišlja i govori kako je ispravno. Njegov razum započinje funkcionirati na ispravan način, i čovjek može prema tome govoriti o kreposnom razmišljanju koje je u skladu sa Božjom voljom, što može rezultirati u mnogim blagoslovima za bližnja ljudska bića, budući prijašnji neće govoriti ništa osim što je dobro i u ime Boga i prema tome je također posebno blagoslovljen. A Bog će uvijek voditi njegove misli ispravno ako želi govoriti u Njegovo Ime i Njegovog kraljevstva… Stoga, Božanski Duh zasigurno radi u svakoj osobi ipak ne tako očito da Bog izražava Sebe kroz usta osobe… da prema tome Božanski Glas Osobno govori u osobi, koja doista govori namjesto Boga i Njegovog kraljevstva, ipak ne kao jedan očigledan instrument koji Mu je svjesno u službi…

Spread the Truth