Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5460 (Bogu-naklonjena volja je uspješno prođen test na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5460, 12 Kolovoz 1952

BOGU-NAKLONJENA VOLJA JE USPJEŠNO PROĐEN TEST NA ZEMLJI…

Oni od vas koji su Me tražili i pronašli Me više nikada neće izgubiti. Treba priznati, sve dok živite na Zemlji vi ste izloženi utjecaju Mojega neprijatelja (Sotone), ipak jednom kada se čovjekova volja okrenula ka Meni Ja ću ga zgrabiti i spriječiti njegov povraćaj u bezdan. Međutim, Ja govorim o volji ozbiljnog čovjeka koji stremi ka Meni u potpuno svjesnom stanju… Gdje ova ozbiljnost još nije prisutna Moj neprijatelj može doista još uspjeti u tome da ga odgurne od Mene, jer ima ljudi koji su, kroz odgoj ili rasprave sa drugima, više ili manje postali sljedbenici, koji se tako pridružuju njihovim bližnjim ljudskim bićima ali ne poradi njihove unutarnje žudnje da hitaju ka Ocu kojeg su prepoznali u Meni. Ali gdje se ova unutarnja želja probudila Moja Očeva Ljubav postaje aktivna… Ja neprestano mamim i pozivam tog čovjeka, Ja ga dohvaćam i nikad ga više ne puštam. On je već oslobođen od Sotoninih okova premda se potonji neće zaustaviti u njegovim naporima da ga pridobije nazad dok Ja ne pozovem čovjeka u Moje kraljevstvo. Volja koja je ozbiljno naklonjena spram Mene je najsigurnija garancija da će čovjek zadobiti Mene i Moje kraljevstvo… Jer Ja mu dajem snagu budući Osobno čeznem za Mojim djetetom i njegova je volja već uspješno prošla test na Zemlji. Tu se jedino radi o odluci za Mene ili Mojega neprijatelja… Ozbiljna volja je odluka, baš zbog toga što se ova volja u prošlosti okrenula od Mene i povratak k Meni se prema tome mora ostvariti dobrovoljno… Ja sudim volju a ne tek riječi koje nisu ozbiljne već su sasvim pouzdano od strane Mene prepoznate kao samo riječi, koje su izgovorene od strane usta ili su promišljene ali kojih srce nije svjesno… Unatoč tome, jednom kada se volja spram Mene probudila ljudsko će biće bez pauze stremiti ka višim sferama. Jer čim on primi Moju snagu kao rezultat njegove promjene volje on će ju koristiti za duhovno stremljenje. On će Mi se već učinkovito pridružiti, Ja ću hodati pored njega, Ja jedino neću biti prepoznat od strane njega sve dok je on i dalje slab u Ljubavi… Ali jednom kada Ljubav u njemu bude snažnija Moja će slika postati rastuće jasnija sve dok on nije prihvatio Mene Osobno kroz Ljubav u njemu i onda će on također prepoznati kako više ne može sići u bezdan, budući Ja ne napuštam što Mi pripada i dobrovoljno je postalo Moje Vlastito. Vi više nikada opet nećete biti sposobni sebe razdvojiti od Mene ako ste prošli test zemaljskog života, utoliko što je vaša volja odabrala Mene. Onda će zemaljski život jedino doprinjeti spram višeg razvoja duše, vi ćete Mi biti svjesno u službi i vjerni sve dok vas ne pozovem u Moje kraljevstvo kada je došao vaš čas.

AMEN

Spread the Truth