Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5459 (“Budite na oprezu i molite…” Neprestane kušnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5459, 11 Kolovoz 1952

“BUDITE NA OPREZU I MOLITE…” NEPRESTANE KUŠNJE…

I riječi Ljubavi imaju u sebi Božanskoga Duha. Stoga smijete prihvatiti kao dobro sve u čemu se može prepoznati Ljubav. No, ipak morate provjeravati izvor tih riječi i ne smijete na slijepo sve prihvaćati kao Božansko, pošto bi takvo vjerovanje lako moglo dovesti do zablude. Stoga, sve pre-ispitajte i najbolje zadržite (1 Solunjanima 5:20, 21), i pitajte svoje srce što ono na to kaže, jer srce vas ne vara ako uistinu želite biti u Istini: 

Uistinu primate i upozorenja iz onostranog područja, pošto vas svjetlosna bića smatraju svojim suradnicima, a i duše kojima želite pomoći sudjeluju u vašoj zemaljskoj sudbini, jer već zrelije duše mogu predvidjeti i imaju potrebu upozoriti vas kako bi vas istovremeno poštedjele zla, međutim one ne znaju točan dan i sat, pošto nemaju pojam vremena. No oni vas neće svjesno pogrešno poučiti, jer oni vas ljube i žele vam činiti samo dobro. Stoga nisu ni spriječeni kad vas žele upozoriti, jer im je volja dobra. 

A vi ljudi neprestano trebate biti oprezni, ne trebate se kretati (na-)slijepo, i trebate s Bogom ostati u vezi…. I tad ćete mirno ići vašom stazom usprkos zemaljskoj nevolji, jer ona vas dotiče utoliko manje ukoliko ste više spojeni s Onim Koji vam Jedini može pomoći. Nadalje, za vas je dobro da obratite pažnju na sve što vas može uznemiriti …. Budite na oprezu i molite …. Jer, uvijek ste izloženi opasnosti da vas kušač pritišće. A biti na oprezu znači neprestano se obazirati da li vam se neprijatelj približava, biti oprezan znači ne srljati u pogibelj, opasnost pravovremeno prepoznavati i …. izbjegavati …. 

Često nešto izgleda nebitno no može za sobom povući nezgodne posljedice; za vas može biti istinska opasnost ako niste na oprezu i ako ne molite za zaštitu i pomoć. Jer neprijatelj vaše duše postavlja (vam) stupice kako bi vas uhvatio, i neoprezni, lakovjerni i lakomisleni u njih upadaju i postaju mu lovina …. stoga, budite na oprezu i molite da ne padnete u kušnji …. Moć Sotone je velika, no Ljubav Božja još je veća, i ona važi svima koji su ozbiljne i dobre volje i koji ponizno mole za Njegovu milost. Onda se zlo neće desiti, On će ih zemaljski i duhovno štititi i sačuvati od vremene i vječne propasti, i onostrana bića umiješat će se da bi pomogla kad znaju da su njihovi štićenici u nevolji.

AMEN

Spread the Truth