Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5457 (Val buđenja tijekom posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5457, 7 Kolovoz 1952

VAL BUĐENJA TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Veliki val duhovnih buđenja prolazi preko Zemlje, jer Kraj je blizu i tijekom posljednjih dana mnoge će još duše biti pridobivene za duhovno kraljevstvo. Ljubav Božja je beskonačna i pomaže gdjegod su ljudi bez snage budući oni žive bez Ljubavi. Božje izljevanje milosti teče neprestano ka ljudima, i gdje se srce samo otvori da primi ovo pritjecanje milosti Božja snaga postaje očigledna i ljudsko biće svjedoči o Isusu Kristu, Sinu Božjemu i Iskupitelju svijeta… Iz tog razloga Božja je Riječ proglašavana svugdje, ali ona jedino može ostvariti učinak na ljude ako je propovjedana od strane nekoga ispunjenog Duhom Božjim, koji će dati život Riječima i prema tome također afektirati slušatelje. I tijekom posljednjih dana takvi propovjednici ispunjeni sa Duhom Božjim će se pojavljivati sve više, i stoga su oni bili probuđeni… Gospodar Neba i Zemlje otkriva Sebe na svaki način, On govori kroz ljudska usta mnogih ljudi, ipak jedino ako je duhovno buđenje prethodilo. Ali onda će duh unutar čovjeka njega nagnati da bude gorljivo aktivan u ime Boga i Njegova kraljevstva… Ali Božji protivnik također radi u istom opsegu, i njegovo je nastojanje isto: pustiti ljude da govore namjesto njega tako da će tama biti rasprostrta i da će Bog izgubiti Njegovu moć. Ljudska rasa živi u pomućenom razmišljanju, ona više nema dar razlučivanja, ona prihvaća i odbacuje potpuno proizvoljno, jer je nesposobna prepoznati Istinu kao Istinu a pogrešku kao pogrešku. I ova nesposobnost je korištena od strane Božjeg protivnika tako što pokušava prošarati Istinu sa pogreškama… Gdje su Božanska otkrovenja dostavljena na Zemlju, gdje Duh Božji može raditi u osobi, to je gdje Čista Istina postoji, i ova će također biti zaštićena od strane Onoga Koji želi Sebe otkriti kroz nju. Protivnik može uvijek jedino vršiti njegov utjecaj gdje žudnja za Istinom nije prevladavajuća, gdje prema tome Bog, Sama vječna Istina, ne prisvaja prvo mjesto ili gdje i dalje za zemlju priljubljene misli izranjaju, tako da Duh Božji nema neograničenu vlast u osobi… Onda se on povlači i neprijateljska sila zadobija utjecaj nad mislima osobe premda on vjeruje za sebe kako je podučen od strane Duha Božjega. U tom slučaju, međutim, čovjek isto tako ne može govoriti o duhovnom buđenju, volja je može biti bila prisutna ipak on je podbacio napraviti što je nužno kako bi dao život duhu unutar sebe… Mnogi ljudi žele čuti Boga kako govori i Bog je uvijek također s Ljubavlju naklonjen onima koji žude čuti Njegovu Riječ. Ipak da li će oni biti sposobni čuti Njegov glas to zavisi o obliku duše, koja je duhovno uho za Božji glas. Ali volja da se čuje Božja Riječ može također nadahnuti intelekt da formira Božanske Riječi, što ne smije biti osuđeno budući ljudska volja ne misli ništa protu-Božansko… Unatoč tome, to nije Božja Riječ koja je isporučena od strane ljudskog intelekta… U drugu ruku, međutim, čovjek može duboko žudjeti Božju Riječ i, ispunjen ovom žudnjom, Njega čuti bez da je svjestan da je to Bog Osobno Koji govori kroz njega… U tom slučaju, on je nesvjesno u službi Gospod(ar)u kao netko tko je duhovno probuđen… i on govori Istinu, budući je njegova žudnja za njom, istovremeno, također žudnja za Bogom, koju On uvijek uslišava…

Buđenja tijekom Posljednjih Dana prije Kraja će posebice isplivati gdje se proglašavanje Evanđelja osjeća kao jedna unutarnja potreba. To je gdje je Duh u osobi već na djelu, i onda će on jasno sebe izraziti utoliko da će jedan neobičan talent izbiti na svjetlo, ipak jedino tijekom njegove službe za Boga i Njegovo kraljevstvo. Onda će osoba bez nekog posebnog govorničkog dara biti sposobna održati dobre govore, čovjek bez ikakvog posebnog prethodnog znanja će biti sposoban ponuditi informativna razjašnjenja; on će imati tečne odgovore na pitanja u svezi duhovnih stvari… Duh Božji će vidljivo ostvariti učinak, osoba će pripadati onima koji su probuđeni, koji vidljivo istupaju za Riječ Božju budući će oni biti unutarnje nagnani od strane duha koji neprestano stremi ka Ocu-Duhu, koji uvijek otkriva Božansku volju osobi i nuka ga da ju primjeni. Ova vrsta buđenja će se posebice pojaviti na religijskim skupovima gdje žudnja da se čuje Božja Riječ prevladava, i gdje Bog prema tome govori religijskom skupu kroz osobu… I skup će slušati ovu osobu, budući će djelovanje Boga u njemu biti očigledno. Ali on će govoriti u njegovim vlastitim riječima, ništa abnormalno neće izbiti na svjetlo, premda će prikazati talente koje on inače ne posjeduje. Ipak on neće govoriti u psihičkom stanju (= stanju transa), on neće govoriti automatski, otud on neće biti prisiljen govoriti tako da njegova usta formiraju riječi bez utjecaja njegovog intelekta…. Takvo proglašavanje se može također dogoditi ali ono se ne treba smatrati za jedno buđenje duha, ono je više vjerojatno zaposjednuće ljudske volje od strane bića koje želi sebe izraziti. U ispravnoj vrsti buđenja duh u isto vrijeme osvjetljava razum ljudskog bića, on ispravlja njegovo razmišljanje, omogućavajući pri tom čovjeku da govori na-Duh-nuto njegovim slušateljima, ne poput automata, koji iznosi jednu riječ za drugom i odaje čudnu silu koja govori kroz njega… Ako je ova sila zla ona može prouzročiti ogromnu štetu; ako je dobra, duhovni rezultati mogu također biti dobri ali oni se nikada ne trebaju prosuditi da su isto kao djelovanje Božjeg Duha u osobi, koje je takvo blistavo osvjetljenje Božanske snage Ljubavi da je ono prepoznatljivo kroz povećano znanje i veliku marljivost/radinost za Boga i Njegovo kraljevstvo. Dakle ovo važi za proglašavanje Božanskog Evanđelja na religijskom skupu, kojem treba biti pružena posebna pažnja tijekom vremena Kraja. Ali Duh Božji također može sebe izraziti u samoći, on može obrazovati pojedinačnu osobu i dodjeliti mu znanje sa svrhom… Onda je Duh Božji unutar osobe jednako bio probuđen kroz samu osobu. I ova vrsta buđenja je također dovedena u vezu sa misijom… znanje koje je naknadno primljeno od strane osobe će biti predano dalje, jer Evanđelje će biti rašireno u svoj čistoći sa Božanskom potporom… Bog Osobno vodi brigu za ljude koji su primili Evanđelje u pokvarenom obliku i koji prema tome više nemaju ispravnu vrstu vjere; On će im, međutim, njega vratiti dodjeljujući im Čistu Istinu. Ovim duhovno prosvjetljenim ljudima Bog govori direktno, oni čuju Njegov govor unutar sebe kao jasne mentalne Riječi, oni primaju impresivne poduke u svrhu da ih predaju dalje ljudima… Time Bog govori kroz ove ljude, ipak opet ne na način da ljudsko biće služi Boga u obliku govornika nego da on, nakon što je primio Božansku Riječ, treba aktivirati njegovu vlastitu volju da preda dalje Božansku Riječ. Ovo djelovanje Duha je utoliko značajno da ono iznova uspostavlja temelj, tako da ljudi mogu biti uvedeni u temeljnu Istinu, tako da Bog Osobno može podučiti ljudsku rasu i na taj način svaka sumnja može biti pobijena, svaka zabluda izložena i svako pogrešno tumačenje ispravljeno… tako da čisto Evanđelje može zbog toga biti proglašeno od strane Boga Osobno, primljeno kroz osobu u kojoj Njegov Duh može biti aktivan, i zapisano njegovom voljom da bude u službi Bogu i ljudima. Duhovno probuđeni ljudi će uvijek služiti Boga sa entuzijazmom i uvjerenjem, i to na drugačije načine… Time je Duh Božji uvijek aktivan u njima, koji vodi njihovo razmišljanje i namjere ispravno, koji im osigurava neobičnu snagu da ozbiljno rade za kraljevstvo Božje… I takva buđenja će se dogoditi učestalo tijekom posljednjih dana, ipak gdje je ovo moguće Duh Božji Sebe očituje neobično, budući Njegova Ljubav i mudrost prepoznaju što je blagotvorno za spasenje ljudske rase. On zna Njegove sluge i dodjeljuje im rad kojeg su sposobni napraviti. On djeluje u javnosti kao i u samoći; sukladno Njegovoj mudroj prosudbi On određuje pozicije onima koji su ih sposobni dobro ispunjavati… I time su zadaci koje daje Njegovim slugama različiti; ipak oni svi rade za Njegovo kraljevstvo i služe Njemu, i rad svake pojedinačne osobe će biti blagoslovljen.

AMEN

Spread the Truth