Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5450 (Ljubav prema bližnjemu je jamstvo Božjeg prisustva…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5450, 27 Srpanj 1952

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU JE JAMSTVO BOŽJEG PRISUSTVA…


Djela Ljubavi prema bližnjemu, izvršena u potpunoj nesebičnosti, osiguravaju sjedinjenje sa Mnom, jer Sam Ja Sam Ljubav, i tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu. Dakle, kada prakticirate Ljubav, imate jamstvo za Moju prisutnost. I iznova je Ljubav najsigurnije oružje protiv Sotone, jer gdje je Ljubav, on bježi i onda vam više ne može naškoditi. Sada je razumljivo da čovjek, dokle god boravi na Zemlji, nije savršen, da će uvijek iznova padati u svoje slabosti i pogreške, čak i kada ozbiljno nastoji živjeti u, i po Mojoj volji… A onda će vam se također i Moj protivnik pokušavati uvijek iznova približiti; željet će utjecati na čovjeka da zgriješi, nastojat će ga dohvatiti tamo gdje je slab… Ali, u istoj mjeri ću i Ja biti spreman sa zaštitom, u punom poštivanju slobodne volje. A, kako s njegove strane čovjeka dotiču zle struje, tako ga također dodiruju valovi Moje Ljubavi, te će, bez diranja slobodne volje, srce čovjeka koji je voljan ljubiti, sebe prepustiti većem utjecaju Moga zračenja, nego onoga od Sotone, jer se čovjek voljno već opredijelio za Mene… To je bitka između svjetla i tame, koja će međutim biti odlučena od samog čovjeka, te tama nikada neće odnijeti pobjedu nad čovjekom koji želi biti dobar, čak i ako ga je s vremena na vrijeme uhvatila slabost volje. Onda mu Ja pružam osnaženje, a on ga također prihvaća…

Prema tome, dakle, na ovoj Zemlji neosporno također ima ljudi koji su pogodni za misiju koja se odnosi na širenje Čiste Istine. A Ja ove ljude odabirem Sam Sebi, prepoznajući u Mojoj mudrosti da li su sposobni za to. A čak i ako Moj protivnik upravo tu želi primijeniti sve svoje vještine zavođenja… njegova snaga nije veća od Moje, namjesto toga, Moja je Ljubav snažnija od njegove, i ova Ljubav dohvaća i ispunja srce čovjeka koji je spreman Meni služiti. Jer ovo posljednje odlučuje da li mu Ja mogu pružiti Svoju zaštitu… budući Mi je dobrovoljno ponudio svoje služenje, te će zbog čega također uživati pravo na Moju punu zaštitu. Pored toga, Meni zasigurno mora biti sasvim moguće ljudima uputiti Čistu Istinu… Ali, ako ni jedan čovjek ne bi bio siguran od utjecaja Moga protivnika, onda ne bi ni bilo moguće dati čovječanstvu Čistu Istinu. Ipak, uvijek morate ozbiljno preispitati i ne prihvatiti ono što vam izgleda dvojbeno… Ali tko teži Čistoj Istini, također će je primiti i prepoznati kao takvu, usprkos svim protivnim nastojanjima onoga koji napada Istinu, ali nikada ne može spriječiti da Ja Sam, kao vječna Istina, dođem u Riječi ljudima, kako Sam najavio kroz Moju Riječ: „Ostat ću s vama sve do kraja svijeta…“ (Matej 28:20).

AMEN

Spread the Truth